Šaukiamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis

Š. m.  balandžio 17 d. 14.00 val. organizuojamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis.

Vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas: Vilniaus g. 1, I aukštas, mažoji posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“  priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“, LEADER-19.2-6, veiklos sričiai ,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, LEADER-19.2-6.2., tvirtinimo.
  2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“  priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“, LEADER-19.2-6, veiklos sričiai  ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, LEADER-19.2-6.4., tvirtinimo.
  3. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo,  taikomo  vietos plėtros strategijos ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2016-2023 metams“ priemonės ,,Bendradarbiavimas“,  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sričiai „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  Nr. LEADER-19.2-16-16.4.,  tvirtinimo.
  4. Dėl Kvietimo teikti  vietos projektus Nr. 6 skelbimo tvirtinimo.
  5. Einamieji klausimai.