Kvietimas į Dzūkijos VVG valdybos posėdį

Š. m. kovo 13 d. (penktadienį) 13.00 val. organizuojamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis. 

Posėdis vyks: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus g. 1, I aukštas,  posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

  1.  Dėl  Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams 2019 m.  metinės ataskaitos tvirtinimo.
  2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“  priemonės ,,Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sričiai ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.1.,  tvirtinimo.
  3. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonės „Bendradarbiavimas“  Nr. LEADER-19.2-16 veiklos sričiai „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4, tvirtinimo.
  4. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“  priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2., tvirtinimo.
  5. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“  priemonei ,,Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, tvirtinimo. 
  6. Dėl Kvietimo teikti  vietos projektus Nr. 11 skelbimo tvirtinimo.
  7. Einamieji klausimai.

    Protokolas