Šaukiamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis

Š. m. balandžio 30 d. 9.00 val. organizuojamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis.

Posėdis vyks: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas: Vilniaus g. 1, I aukštas, mažoji posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“  priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos srities  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2., tvirtinimo.
  2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“  priemonės ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3., tvirtinimo.
  3. Dėl Kvietimo teikti  vietos projektus Nr. 7 skelbimo tvirtinimo.
  4. Dėl  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“   priemonės ,,Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6  ( kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5),  vietos projektų  preliminaraus antrojo prioritetinio sąrašo pagal  antrinius  prioritetinius kriterijus sudarymo.
  5. Einamieji klausimai.