KVIETIMAS Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Kviečiame dalyvauti Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   visuotiniame narių susirinkime kuris vyks 2018 m. rugsėjo 5 d. (trečiadienį) Lazdijų švietimo centro  konferencijų salėje ( Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai).

Registracijos pradžia 13.40 val., susirinkimas  prasidės 14.00 val.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko, sekretoriaus  ir asmens, skaičiuojančio balsus, rinkimo.

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo.

3. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) valdybos sudėties pakeitimo, naujų narių rinkimų.

4. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) pirmininko rinkimų.

 

5. Dėl Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams įgyvendinimo pristatymo.

Būtume dėkingi jei apie  dalyvavimą visuotiniame susirinkime informuotumėte  iki  rugsėjo 3 d.  el.p.  edita.gudisauskiene@dzukijosvvg.lt arba tel. 861623197.

Lauksime Jūsų atvykstant.

Kvietimas

Protokolas