Organizuojamas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Š. m. birželio 5 d. 14.00 val. vyks  Vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.

2. Dėl vietos projektų paraiškų, gautų kvietimo Nr. 5 metu teikti vietos projektus pagal  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams" priemonę ,,Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui,  bendrų iniciatyvų rėmimui", Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymo.

Posėdis vyks Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus g.1, II aukštas, Didžioji posėdžių salė, Lazdijai