KVIETIMAS Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Kviečiame į Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) (toliau - Dzūkijos VVG)  visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks 2017 m. balandžio 25 d. Lazdijų švietimo centro  konferencijų salėje ( Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai).

Registracijos pradžia 13.40 val., susirinkimas  prasidės 14.00 val.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

 

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimo.

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo

3. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 2016 m. veiklos ataskaitos ir jos tvirtinimo.

4. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio  ( balansas, aiškinamais raštas prie balanso, veiklos rezultatų ataskaita) ir jo tvirtinimo.

5. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   revizorės ataskaitos tvirtinimo. 

6. Dėl Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams įgyvendinimo pristatymo.

7. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)  įstatų laikymosi (nario mokesčio nesumokėjimo).

8. Einamieji  klausimai.