TARPTAUTINIS BENDRUOMENIŲ FORUMAS „TELŠIAI-2019”

Kviečiame bendruomenių atstovus dalyvauti Tarptautiniame bendruomenių forume, kuris vyks 2019 m. spalio 4 - 6 d. Telšiuose.

Bendruomeniškumas – tai socialiniai „klijai“, sutelkiantys didesnio tikslo siekimui.

FORUMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

Stiprinti bendruomenių veiklą, sutelktumą ir bendruomeniškumą, bendruomenių gyvenimo kokybę ;

Supažindinti forumo dalyvius ir Telšių visuomenę su Lietuvos bendruomenių iniciatyvomis;

Aptarti LR Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo vykdymo praktiką;

Dalintis patirtimi, ieškoti naujų bendradarbiavimo formų;

Skatinti bendradarbiavimą tarp seniūnų, seniūnaičių, vietos bendruomenių ir VVG;

Aktyvinti bendruomenes, įtraukiant jaunimą, ugdant jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir savanorišką veiklą;

Susipažinti su gerąja užsienio bendruomenių veiklos praktika.

FORUMO PROGRAMA:

SPALIO 4 D.

Bendruomenių delegacijų atvykimas ir apgyvendinimas (iki 16 val.)

16.00 FORUMO ATIDARYMAS Žemaičių muziejuje „Alka“, Muziejaus g. 31, Telšiai

Telšių rajono savivaldybės Meras Kęstutis Gusarovas, Telšių miesto seniūnijos Seniūnaičių sueigos pirmininkė Valė Beržienė.

16.30-18.00 GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA:

·  „Telšių miesto bendruomenė vakar, šiandien ir...” Algirdas Žebrauskas, Vilniaus dailės akademijos profesorius, nusipelnęs Lietuvos architektas, Telšių miesto Garbės pilietis;

·  „Vidurio Anglijoje gyvenančių lietuvių veikla“. Aldona Grupas, Didžioji Britanija;

·  „Telšių rajono VVG šiandiena ir perspektyvos”. Vytautas Barsteiga, VVG pirmininkas. 18.00-20.00 GEROSIOS PRAKTIKOS SEMINARAI Telšių rajono bendruomenėse:

„Luokės vietos bendruomenės istorija”. M. Beleckienė, bendruomenės pirmininkė;

„Nevarėnų bendruomenė „Ratas”. A. Šmukšta,bendruomenės pirmininkas;

„Veikli Ryškėnų kaimo bendruomenė”. K. Lečkauskas, bendruomenės pirmininkas;

„Rūdupių kaimo bendruomenė“. R. Kačinskienė, bendruomenės pirmininkė;

20.00-22.00 ŠVENTVAKARIAI Telšių rajono bendruomenėse.

SPALIO 5 D.

LABDAROS MUGĖ ir KOLEKTYVŲ PASIRODYMAI Telšiuose Turgaus a. Derliaus šventės metu.

KONFERENCIJA Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje

13.00-13.20 „LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos politika vietos bendruomeniškumo srityje“. Gaila Matulytė, SADM ministro patarėja.

13.20-13.40 „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra miestuose: dabartis ir ateitis“. Eglė Šarkauskaitė. Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės patarėja.

13.40-14.00 „Vietos bendruomenių situacija valstybės politinėje sistemoje ir perspektyvos“. Prof. Ramūnas Navickas, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkas

14.00-14.20 „Seniūnaičio vaidmuo seniūnijoje“. Kęstutis Vilkauskas, Lietuvos seniūnų asociacijos prezidentas, Trakų seniūnas.

14.20-14.40 „Socialinis verslumas vietos bendruomenėse: iššūkiai ir galimybės“. Milda Koženiauskaitė, projektų koordinatorė, VšĮ Inovacijų biuras.

14.40-15.00 Kavos pertrauka

15.00-15.30 „Vietos bendruomenė: valdžia, verslas ir visuomeniškumas.“ Dr. Natalija Katajeva, Viatka, Kirovo sritis, Rusija.

15.30-15.45 „Tiltai tarp kartų vietos bendruomenėje: realybė ir iššūkiai ateičiai.“ Prof. dr. Irena Leliūgienė, Mykolo Romerio universitetas.

15.45-16.30 Kūrybinės dirbtuvės. „Seniūnaitijų, vietos bendruomenių ir VVG funkcionalumo didinimas“. Prof. dr. Saulius Nefas, Mykolo Romerio universitetas.

18.00 VAKAROJIMAS pagal žemaičius.

SPALIO 6 D.

9.00-11.00 EKSKURSIJA „Telšiai- miestas ant septynių kalvų“.

KONFERENCIJA Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje.

11.00-11.30 „Migracijos procesai vietos bendruomenėse“. Jolanta Vaičiūnienė, Kauno Technologijos universiteto Savivaldos mokymo centro direktorė.

11.30-11.50 Kavos pertrauka

11.50–13.00 Kūrybinės dirbtuvės „Ar tai ką gali vietos bendruomenės Didžiojoje Britanijoje gali Lietuvoje?“ Alan Twelvetrees (Didžioji Britanija).

13.00-15.00 EKSKURSIJOS ,,Atrask mažąsias Telšių miesto puošmenas“.

Dalyvių išvykimas.

FORUMO EKSPERTAI:

Alan Twelvetrees, Didžioji Britanija, Tarptautinis bendruomenių darbo ekspertas, knygų autorius, žinomas kaip mokytojas ir tyrėjas, bendruomenių, socialinio ir jaunimo darbo srityse;

Gaila Matulytė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja;

Saulius Nefas, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto profesorius;

Vainius Smalskys, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto dekanas;

Algirdas Žebrauskas, Vilniaus dailės akademijos profesorius, nusipelnęs Lietuvos architektas, Telšių miesto Garbės pilietis.

RENGĖJAI: Telšių r. savivaldybė, VšĮ ,,Pro partners", M. Romerio universiteto Viešojo valdymo fakultetas, asociacija ,,Telšių bičiulių ratas“, Telšių r. VVG.

Registracijos mokestis vienam dalyviui - 15 eurų + PVM

Į kainą įskaičiuotas dalyvavimas visuose Forumo renginiuose.
Apgyvendinimas ir maitinimas neįskaičiuotas.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Daugiau informacijos: http://www.skuodas.lt/pranesimai/kvietimas-i-tarptautini-bendruomeniu-foruma-telsiai-2019/