Kviečiame į nemokamus mokymus

Organizuojami mokymai įgyvendinant, „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2016-2023 metams“, pagal priemonę  ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, vietos projektą (Nr.LAZD-LEADER-1C-M-10-3-2019/42VS-PV-19-1-08879-PR001).