Kviečiamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis

2018 m.  rugpjūčio 29 d. 15.30 val. kviečiamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis.

Vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas:  Vilniaus g. 1, II aukštas, Didžioji  posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. LEADER-19.2-4, veiklos sričiai „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai “  Nr.LEADER-19.2-4.2., tvirtinimo.
  2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, tvirtinimo.
  3. Dėl Kvietimo teikti  vietos projektus Nr. 8 skelbimo tvirtinimo.
  4.    Einamieji klausimai.

 Protokolas ir dalyvių sąrašas