Kviečiame į informacinius renginius

Besidominčius paramos vietos projektams finansuoti galimybėmis pagal ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2016-2023 metams" kviečiame į informacinius renginius.

Renginių metu aptarsime kvietimo  Nr. 13 teikti vietos projektų paraiškas, kuris galioja iki  š. m. lapkričio 20 d., vietos projektų  finansavimo sąlygas pagal  šias priemones: 

1. „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra‘, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.1

2. „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.2

3. „Bendradarbiavimas“,  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  Nr. LEADER-19.2-16-16.4 

4.  ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.

Informaciniai renginai organizuojami:

- 2020-10-15, 14.00 val. Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai, Lazdijų švietimo centre
- 2020-10-19, 14.00 val. Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai, Lazdijų švietimo centre
- 2020-10-20, 17.00 val. Vidzgailų g. 31, Vidzgailų k. Lazdijų r., Vidzgailų kaimo bendruomenės patalpose
- 2020-10-21, 15.00 val. Kreivoji g. 25, Veisiejai, Veisiejų seniūnijos bendruomenės Socialinių paslaugų centre
- 2020-10-22, 17.00 val. Liepų g. 4, Noragėliai, Lazdijų r., Noragėlių krašto bendruomenės patalpose

Prašome į renginius registruotis iš anksto, el.p. info@dzukijosvvg.lt  arba  tel. 8 616 23197.