Informacija apie užregistruotas 7 kvietimo vietos projekto paraiškas

Š. m. birželio 29 d. baigėsi septinto kvietimo vietos projekto paraiškų teikimas.

Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) 7 kvietimo priemones gauta 2 vietos projekto paraiškos:

  •  VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos srities  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2 -  gauta 2 vietos projekto paraiškos.
  •  VPS priemonė ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 – negauta nei vienos paraiškos.

Šiuo metu atliekamas vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.