Kvietimas į Dzūkijos VVG valdybos posėdį

Š. m. rugsėjo 29 d. organizuojamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis.

Valdybos posėdžio data:  2020 m. rugsėjo 29 d. 15.00 val.

Vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas:  Vilniaus g. 1, 410 kabinetas (4 aukštas), Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ keitimo patvirtinimo.

2.  Dėl Kvietimo  teikti vietos projektus Nr. 12 lėšų sumos padidinimo.

3. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“  priemonės ,,Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sričiai ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.1.,  tvirtinimo.

4. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonės ,,Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-1,  veiklos sričiai ,,Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA- 1.2. tvirtinimo.

5. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonės „Bendradarbiavimas“  Nr. LEADER-19.2-16 veiklos sričiai „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4, tvirtinimo.

6. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonei  ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 tvirtinimo.

7. Dėl Kvietimo teikti  vietos projektus Nr. 13 skelbimo tvirtinimo.

8. Dėl „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ įgyvendinimo eigos  ir tarpinio vertinimo rezultatų.

9. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) darbuotojų darbo užmokesčio.

10. Einamieji klausimai.

Protokolas