KVIETIMAS DALYVAUTI KONFERENCIJOJE „ATVIRAS VALDYMAS PRAĖJUS DEŠIMTMEČIUI: AR PASIRENGĘ ATVIROS VALSTYBĖS VIZIJAI?“

Vyriausybės kanceliarija, baigdama įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“, 2020 m. rugsėjo 24 d. nuotoliniu būdu

organizuoja konferenciją „Atviras valdymas praėjus dešimtmečiui: ar pasirengę atviros valstybės vizijai?“.

Konferencijoje bus siekiama aptarti jau įgyvendintas atvirumo iniciatyvas skirtinguose valdžios lygiuose ir srityse, kartu įvertinti šalies pasirengimą plėtoti atviros valstybės viziją, pagrįstą ne tik atviros Vyriausybės, bet ir atviros savivaldos, įstatymų leidžiamosios ir teismų valdžios plėtra. Jos metu pristatys skaidrumo, dalyvavimo ir atsakomybės principų įgyvendinimo pokyčius šiose srityse: visuomenės įtraukimo, korupcijos suvokimo, etikos ir sąžiningumo standartų laikymosi, atvirų finansų, viešųjų pirkimų skaidrumo, bendruomenių ir nevyriausybinio sektoriaus stiprinimo, pilietiškumo ugdymo ir kt.. Sudarysime galimybę kartu su pranešėjais diskutuoti ir tartis dėl atviresnio šalies valdymo. Naujoms žinioms ir idėjoms išgirsti planuojama skirti visą dieną (konferencija vyks 8.30-17.00 val.)

Konferencijoje NVO sektorių atstovaus Gaja Šavelė (Nacionalinės NVO koalicijos direktorė) su pranešimu „NVO - stiprūs ir patikimi partneriai. Iššūkiai ir galimybės“.

Ø Norinčius dalyvauti, prašome registruotis iki 2020 m. rugsėjo 22 d. užpildant dalyvio anketą: https://epilietis.lrv.lt/forms/atviras-valdymas-praejus-desimtmeciui.

Ø Užsiregistravusiesiems bus atsiųsta prisijungimo prie konferencijos nuoroda, programa ir kita aktuali informaciją.