Kvietimas į informacinį renginį

2020 m. liepos 2 d. 14.00 val. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinį renginį potencialiems  vietos projektų pareiškėjams, pagal VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sritis  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2

Norintys dalyvauti prašome registruotis el.paštu: edita.savukynaite@dzukijosvvg.lt  arba tel.8607 93668 iki liepos 1 d. 15.00 val.

Renginio metu aptarsime  šių priemonių finansavimo sąlygų aprašus ir vietos projektų paraiškų pildymą.