kovo 31 d. vyko informacinis renginys

2017 m. kovo 31 d. Lazdijų viešojoje bibliotekoje vyko informacinis renginys „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos“. Renginyje dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Seimo nariai Zenonas Streikus ir Guoda Burokienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Lina Margelienė ir bendruomenių atstovai.

Visus susirinkusius pasveikino Lazdijų rajono savivaldybės meras.

Seimo narys Zenonas Streikus pasidžiaugė, kad savivaldybės meras Artūras Margelis ir visa administracija didelį dėmesį skiria bendruomenių stiprinimui, tautinės kultūros ir blaivybės propagavimui savivaldybėje.
Seimo narė Guoda Burokienė, buvusi Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė, puikiai išmananti kaimo problemas, aktyviai dirbanti su kaimo politikai įtaką darančiomis Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijomis, pristatė nevyriausybinių organizacijų  ir kaimo bendruomenių veiklos finansavimo galimybes ir akcentavo kaimo bendruomenių aktyvumo svarbą ir aktyvų dalyvavimą įtakojant kaimo politikos procesus.

Seimo nariai kalbėjo, kad betarpiški Seimo narių susitikimai su bendruomenių lyderiais yra ypatingai svarbūs šiuo metu sprendžiant socialinės atskirties, emigracijos, demografijos ir kitas skaudžias Lietuvai problemas. 

Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos įgyvendinimui 2016-2023 m. gauta parama siekia 2 mln. Eur. Su Strategijos įgyvendinimo aktualijomis supažindino  Dzūkijos VVG pirmininkė Edita Gudišauskienė, taip pat pristatė artimiausiu metu numatytas finansuoti priemones.

Dzūkijos VVG valdybos pirmininkė Sandra Sinkevičienė supažindino su 2017-03-07 paskelbtomis 2017 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklėmis.

Lazdijų rajono savivaldybė taip pat daug dėmesio skiria socialinėms paslaugos ir įgyvendins du projektus „Integrali pagalba į namus Lazdijų rajono savivaldybėje“ ir „Kompleksinės paslaugos šeimai Lazdijų rajono savivaldybėje“. Šiuos projektus pristatė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Lina Margelienė. Vedėja kalbėjo apie NVO galimybes teikti socialines paslaugas įgyvendinant šiuos projektus.