Dzūkijos VVG darbuotojai dalyvavo seminare "Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "LEADER" įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai"

Š. m. spalio 11 d., Lazdijų raj. savivaldybėje vyko Žemės ūkio ministerijos organizuojamas seminaras „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai“, kurį vedė Kaimo plėtros departamento Alternatyvios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė. Seminare aptartos šios temos: „Vietos plėtros strategijų administravimo modelis“, „Socialinio verslo gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, projekto ir socialinio poveikio matavimo pristatymas“, „Nereikšmingos (de minimis) pagalbos nustatymas  Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER vietos projektams“. Seminaro metu vyko diskusijos dalyviams aktualiais klausimais. Seminare dalyvavo kolegos iš Druskininkų, Alytaus, Kalvarijos ir Varėnos vietos veiklos grupių, taip pat dalyvavo ir Lazdijų rajono kaimo bendruomenių atstovai.

Seminare išgirsta informacija aktuali visų dalyvavusių vietos veiklos grupių administracijos darbui. 

„Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai“