Kvietimas į Dzūkijos VVG valdybos posėdį

Š. m rugsėjo 4 d. organizuojamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis.

Valdybos posėdžio data:  2020 m. rugsėjo 4 d. 12.00 val.

Vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas:  Vilniaus g. 1, I aukštas, posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  pritarimo projekto ,,Sumažinsime socialinę atskirtį“ įgyvendinimui partnerio teisėmis, kuris teikiamas finansavimui gauti pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 2016-2022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros strategiją.

2. Einamieji klausimai.

Protokolas