Dzūkijos VVG atstovai dalyvaus seminaruose

Balandžio 11 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyks susitikimas su vietos veiklos grupių atstovais „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonė „LEADER“: Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

 

Balandžio 12 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyks seminaras "Paramos galimybės pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, kurį organizuoja Žemės ūkio ministerija.