NMA sprendimas skirti paramą vietos projektams kvietimo Nr. 6 ir Nr. 7

  •   NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PROJEKTŲ PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, VEIKLOS SRITIS IR (AR) VEIKLAS,

ATRANKOS KOMITETO 2019 M. VASARIO 20 D.  POSĖDŽIO SPRENDIMAI

Šiems vietos projektams:

1. Kapčiamiesčio bendruomenė.

  •   NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PROJEKTŲ PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, VEIKLOS SRITIS IR (AR) VEIKLAS,

ATRANKOS KOMITETO 2019 M. BALANDŽIO 9 D.  POSĖDŽIO SPRENDIMAI

Šiems vietos projektams:

  1. VšĮ ,,Lazdijų hipodromas“

  2.  MB ,,Talteka“

  3.  MB ,,Dzūkijos skaičiavimo centras“.

Daugiau informacijos čia.