STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Kviečiamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis

Š. m. liepos 13 d. organizuojamas valdybos posėdis.

Valdybos posėdžio data:  2018 m. liepos 13 d. 10.00 val.

Vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresas:  Vilniaus g. 1, II aukštas, Didžioji  posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

Informacija apie užregistruotas 7 kvietimo vietos projekto paraiškas

Š. m. birželio 29 d. baigėsi septinto kvietimo vietos projekto paraiškų teikimas.

Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) 7 kvietimo priemones gauta 2 vietos projekto paraiškos:

„ŠIMTMEČIO ĮKVĖPTI - LKBS SĄSKRYDIS 2018“

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) nariai birželio 15-17 dienomis dalyvavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje  „ŠIMTMEČIO ĮKVĖPTI - LKBS SĄSKRYDIS 2018“ Karklėje (Klaipėdos r. sav.). Lazdijų rajoną atstovavo gausi  komanda iš Barčių kaimo bendruomenės, Gegutės kaimo bendruomenės, Kučiūnų kaimo bendruomenės komiteto,  Kuklių kaimo bendruomenės komiteto, Krikštonių kaimo bendruomenės komiteto ir Salų bendruomenės.

Informacija apie užregistruotas 6 kvietimo vietos projekto paraiškas

Š. m. birželio 12 d. baigėsi šeštasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas.

Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) 6 kvietimo priemones  gauta 5-ios vietos projekto paraiškos:

Organizuojamas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Š. m. birželio 5 d. 14.00 val. vyks  Vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.

2. Dėl vietos projektų paraiškų, gautų kvietimo Nr. 5 metu teikti vietos projektus pagal  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams" priemonę ,,Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui,  bendrų iniciatyvų rėmimui", Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymo.

Lazdijų rajono kaimo bendruomenių atstovai lankėsi AgroBalt parodoje

Š. m. gegužės 25 d. Lazdijų rajono kaimo bendruomenių ir Dzūkijos VVG atstovai lankėsi Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, žemės ūkio ir maisto pramonės parodoje „AgroBalt“. Šioje parodoje Lazdijų kraštą atstovavo žolininkė Viliūtė Garbenčienė. Po to visi dalyviai aplankė valdovų rūmus. Taip pat svečiavosi Trakų rajono Bijūnų bendruomenėje. Susipažino su bendruomenės veikla, vaišinosi to krašto tradicinėmis vaišėmis.