STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Kvietimas į nemokamus mokymus

Kviečiame į nemokamus mokymus „Verslumo ugdymas“
Kada? gegužės 18 d.

Kvietimas į Dzūkijos VVG vietos projektų atrankos komiteto posėdį

Š. m. gegužės 7 d. organizuojamas Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos projektų atrankos komiteto posėdis. 

Posėdis vyks 2021 m.  gegužės 7 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu, naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Posėdžio darbotvarkė:

Gauta 10 vietos projekto paraiškų

Nuo 2021 m. kovo 22 d. 9.00 val. iki 2021 m. balandžio 22 d. 15.00 val. potencialūs paraiškų teikėjai turėjo galimybę 14 kvietimo metu teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (toliau –VPS) tris priemones.
Šio kvietimo metu gauta 10 paraiškų.

 1. VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos srities ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4. - gauta 5 vietos projekto paraiškos;

Alytaus regiono plėtros taryba kartu su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kviečia į seminarą

Alytaus regiono plėtros taryba kartu su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kviečia į seminarą apie:
- LVPA administruojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijas Alytaus regione,

- 2021-2027 ES finansavimo periodo perspektyvas,

- ES ir Lietuvos atsaką COVID-19 pandemijos krizei, iššūkius bei galimybes.

Mokslinė-praktinė konferencija „Žemės ūkio mokslai verslui: iššūkiai ir galimybės“

Kviečiame dalyvauti mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Žemės ūkio mokslai verslui: iššūkiai ir galimybės“, kuri vyks nuotoliniu būdu 2021 m. balandžio 23 d. 8:30 iki 14:30 val.

Baltijos socialinio verslo pusryčiai

Kviečiame dalyvauti Baltijos socialinio verslo pusryčiuose. Renginys organizuojamas kartu su Latvijos ir Estijos socialinio verslo asociacijomis. Renginio metu sužinosite apie poveikio investicijas ir galimybes šioje srityje, taip pat turėsite galimybę susipažinti su kolegomis iš kitų Baltijos šalių ir užmegzti naujus ryšius galimoms partnerystėms.