STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Kvietimas teikti vietos projektus Nr.2

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS) priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, LEADER-19.2-7  veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“,  LEADER-19.2- 7.2.

Pirmosios vagos šventė ir pavasarinis jomarkas

2017 m. balandžio 29 d. Lazdijų miesto hipodrome vyko  „Pirmosios vagos šventė ir pavasarinis jomarkas“. Šioje šventėje dalyvavo Dzūkijos VVG atstovai, Gegutės kaimo bendruomenės, Kučiūnų kaimo bendruomenės, Rolių kaimo bendruomenės, Barčių kaimo bendruomenės, Veisiejų seniūnijos bendruomenės, Varnėnų kaimo bendruomenės vaikų dienos centro atstovai.

Valdybos posėdis

2017 m. gegužės 4 d. 11.00 val. vyks valdybos posėdis.

Vieta:  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija ( Dzūkijos VVG)  ( Vilniaus g. 1-427, Lazdijai).

Posėdžio darbotvarkė:

Informacija apie užregistruotas paraiškas

2017 m. balandžio 25 d. baigėsi pirmas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas.

1. VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“,  LEADER-19.2-6 veiklos sritis ,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“,  LEADER-19.2-6.4 - gautos 3 paraiškos.

 

Įvyko Dzūkijos VVG visuotinis narių susirinkimas

2017 m. balandžio 25 d. įvyko Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) visuotinis narių susirinkimas.

Dalyvavo 32 VVG nariai. Susirinkime patvirtintos 2016 m. veiklos, finansinės ir revizorės ataskaitos. 

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI PREVENCINIŲ PROJEKTŲ, SOCIALINIŲ INFORMACINIŲ KAMPANIJŲ, MOKSLO TYRIMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą.

Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse: