STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Strategijos keitimas

         Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo „pakeitimo“ atliktus VPS atrankos taisyklių 27.1.3 papunkčio keitimus, kuriame patikslintos  didžiausios paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamosios dalys.

Kvietimas į nemokamus mokymus

2016-12-05 dieną, kviečiame dalyvauti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu organizuojamuose nemokamuose mokymuose. Mokymai vyks Lazdijų švietimo centre, adresu Seinių g. 1, Lazdijai

Kvietimas į informacinį renginį

 

 Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia į informacinį renginį, kuris vyks lapkričio 13 d. 12.00 val. Kučiūnų laisvalaikio salėje (Kučiūnų km. Lazdijų raj.).

 Renginio tema: "Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams" pristatymas.

 

 

Dzūkijos VVG atstovai vyks į konferenciją

Dzūkijos VVG ir Barčių bendruomenės atstovai vyks į 7-ąją mokslinę - praktinę konferenciją "Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis",

kuri vyks 2016 m. lapkričio 11 d. Aleksandro Stulginskio universitete.

Kvietimas į konferenciją

2016 m. lapkričio 11 d. Aleksandro Stulginskio universitete, III rūmų 604 auditorijoje (Universiteto g. 10, Akademija, Kauno rajonas) vyks 7-oji mokslinė - praktinė konferencija „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis“.

Dzūkijos VVG valdybos posėdis

2016 m. spalio 31 d. 13.00 val. organizuojamas Dzūkijos VVG valdybos
posėdis.
Vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos mažoji posėdžių salė 
(Vilniaus g. 1, Lazdijai).
Darbotvarkė pridedama čia