STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Dzūkijos VVG pirmininkė dalyvavo tarptautinėje bendradarbiavimo konferencijoje ,,Tinklaveika veikia!“

2017 m. rugsėjo 13-14 dienomis  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos ( Dzūkijos VVG) pirmininkė bei VPS administravimo vadovė Edita Gudišauskienė  dalyvavo tarptautinėje bendradarbiavimo konferencijoje ,,Tinklaveika veikia!“ Renginį organizavo Lietuvos kaimo tinklas, bendradarbiaudamas su VVG tinklu, LEADER programos ir žemdirbių mokymo metodikos centru.

Rugsėjo 28 d. vyks vietos projektų atrankos komiteto posėdis

      Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (toliau – VP administravimo taisyklės), 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašu, patvirtintu Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr.

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos dalyvauti 2018 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurse

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektų paraiškas gali teikti:

Baltų vienybės dienos, piliakalnių atmintinais 2017 metais paminėjimas

Etninės kultūros globos taryba, kartu su etnografinių regionų - Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (sūduvos), Mažosios Lietuvos regioninių tarybų nariais ir etninės kultūros puoselėtojais čia Lietuvoje, Latvijoje ir etninės žemės bei kituose Pasaulio kraštuose kviečia drauge paminėti Piliakalnių atmintinus metus ir atšvęsti istorinę Baltų vienybės dieną, rugsėjo 22-ąją kalendorinę Rudens lygiadienio šventę.

Organizacijos kviečiamos teikti paraiškas

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse", kviečia teikti projektų paraiškas.

Lazdijų rajono kaimo bendruomenių sąskrydis "Pabūkime kartu"

Nuostabiai gražų paskutinį rugpjūčio šeštadienį į Veisiejų miesto parką rinkosi Lazdijų rajono kaimo bendruomenių atstovai. Dzūkijos VVG ir partneriai - Veisiejų seniūnijos bendruomenės  komitetas, Barčių kaimo bendruomenė, Gegutės kaimo bendruomenė, Krikštonių kaimo bendruomenės komitetas organizavo Lazdijų rajono kaimo bendruomenių sąskrydį „Pabūkime kartu“. Jame galėjome pamatyti ne tik Veisiejų, Gegutės, Barčių, Krikštonių, Kučiūnų, Rolių, Šeštokų, Salų, Kuklių kaimo bendruomenių atstovus, bet ir gausų būrį svečių.