STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Lazdijų rajono kaimo bendruomenių sąskrydis "Pabūkime kartu"

Rugpjūčio 26 d. 15 val. Veisiejų miesto parke organizuojamas Lazdijų rajono kaimo bendruomenių sąskrydis "Pabūkime kartu".

Kviečiame bendruomenes aktyviai dalyvauti.

Renginio metu vyks edukacijų programa, sporto varžybos, liaudiškų dainų varžytuvės, dalyvių apdovanojimai ir vakaronė.

Dėl organizacinių klausimų prašome kreiptis į Dzūkijos vietos veiklos grupę tel. 860793668.

Kviečiame Lazdijų rajono kaimo bendruomenių jaunimą registruotis į Jaunimo lyderių akademiją.

Rugpjūčio 1 d. startavo SADM finansuotas projektas "Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų stiprinimas ir plėtra".  

Stovykla nemokama, reikia tik patiems atvažiuoti.

stovyklos dalyvio anketa.docx

Valdybos posėdis

Š. m. liepos 31 d. (pirmadienį) 11 val. organizuojamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis, kuris vyks  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijoje (Dzūkijos VVG)  (Vilniaus g. 1-427, Lazdijai).

Posėdžio darbotvarkė:

1.  Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) darbuotojų darbo sutarčių.

2. Einamieji klausimai. 

 

Vyriausybės kanceliarija skelbia apdovanojimus Kryptis LIETUVA

Vyriausybės kanceliarija skelbia apdovanojimus Kryptis LIETUVA ir kviečia visuomenę teikti iniciatyvas, kuriomis užsienio lietuviai skatinami sugrįžti ir dirbti Lietuvoje arba jiems padeda lengviau integruotis sugrįžus po daugelio metų, praleistų svetur.

Informacija apie kvietimo Nr. 2 teikti vietos projektus metu gautas paraiškas

2017 m.  birželio 29 d. baigėsi vietos projektų paraiškų priėmimas pagal Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023m.  priemonės ,,Pagrindinės  paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse", LEADER-19.2-7,  veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą", LEADER-19.2-7.2 ( kvietimas Nr. 2). Gautos 3 pirminės vietos  projekto paraiškos, kuriose prašoma paramos suma  iš EŽŪFKP  ir LR valstybės biudžeto  lėšų, projektams įgyvendinti  - 144185,60 Eurų.  Vyksta paraiškų vertinimas.

Dalyvavome Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje

Birželio 16-18 d. Karklėje  ( Klaipėdos r. sav. ) vyko tradicinis Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis. Lazdijų rajoną atstovavo gausi  komanda iš Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG),  Barčių kaimo bendruomenės, Gegutės kaimo bendruomenės, Kučiūnų kaimo bendruomenės komiteto,  Kuklių kaimo bendruomenės komiteto, Krikštonių kaimo bendruomenės komiteto, Mikyčių kaimo bendruomenės komiteto, Veisiejų seniūnijos bendruomenės komiteto, Seirijų bendruomenės komiteto, Lazdijų rajono kaimo jaunimo asociacijos atstovai.