STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

SKIRTA PARAMA DAR VIENAM VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI

Š. m. sausio mėn. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė vietos projekto vykdymo sutartį su „Lazdijų žirgininkų klubu“.

Kvietimas į Dzūkijos VVG valdybos posėdį

2021 m. sausio 26 d. 13.00 val. organizuojamas valdybos posėdis.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  Dzūkijos  kaimo plėtros  partnerių asociacijos  (Dzūkijos VVG) valdybos darbo reglamento.

2. Dėl  Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams 2020 m.  metinės ataskaitos tvirtinimo.

3. Einamieji klausimai.

Socialinio verslo karavanas Alytaus apskrityje

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai ėmėsi iniciatyvos padėti spręsti socialines problemas Alytaus apskrityje. Senstanti visuomenė, didėjantis vaikų su nedideliais raidos sutrikimais skaičius, problemos integruojant žmones su negalia ir užtikrinant jų kokybišką užimtumą, jaunimo užimtumo trūkumas bei pagalbos asmenims ir jų šeimos nariams, sergantiems onkologiniais susirgimais užtikrinimas - pagrindinės Alytaus apskrities socialinės problemos, kurias bus siekiama spręsti naujai įkurtų ar išplėstų socialinių verslų - projekto galutinių naudos gavėjų pagalba.

Renginio metu:

Kvietimas teikti paraiškas sporto rėmimo programai

Kviečiame bendruomenes pasinaudoti Sporto rėmimo fondo programos kvietimu teikti paraiškas.

Kvietimas teikti paraiškas 2021 metų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti

 Paraiškų pateikimo terminas

Iki 2021 m. kovo 1 d. 17:00 val.

Planuojama preliminari finansavimo suma

4 131 744,00  Eur

 Atrankos būdas

Projektų atrankos konkursas.

SKIRTA PARAMA DAR VIENAM VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI

Š. m. gruodžio mėn. prieš pat Kalėdas pasirašyta dar viena vietos projekto vykdymo sutartis. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė sutartį su UAB „Dailida“.

Vietos projektui „UAB „Dailida“ medienos apdirbimo cecho įkūrimas“, skirta parama pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“LEADER-19.2-6.2. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  bei  nuosavomis arba skolintomis lėšomis.