STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ PROJEKTAMS 2017 M.

PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ PROJEKTAMS 2017 M.

 

Paramos paraiškos renkamos nuo kovo 10 d. iki balandžio 10 d.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3D-142 ,,Dėl 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 2017 metų taisyklės).

Tarptautinė žemės ūkio paroda "Ką pasėsi...2017"

Kovo 30-balandžio 1 d. Aleksandro Stulginskio universitete (Akademija, Kauno r.) vyks tradicinė tarptautinė žemės ūkio paroda "Ką pasėsi...2017"

Parodos programa ir shema - prieduose:

Kvietimas

Schema

NNVBO platformos kvietimai teikti paraiškas

 
  
   Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų (NNVBO) platforma kviečia teikti paraiškas 
 
  1. LADDER – ko-finansavimas projektas DVT / GŠ srityje. Ko-finansavimas galimas tik projektams, kurie yra vykdomi ne iš Europos Komisijos paramos lėšų.  Pateikiamas iki 2017 m. kovo mėn. 5 d.

Valdybos posėdis

2017 m. kovo 2 d. 10.00 val. vyks valdybos posėdis.

Vieta:  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijoje ( Dzūkijos VVG)  ( Vilniaus g. 1-427, Lazdijai).

Posėdžio darbotvarkė:

Vasario 16 -osios šventė

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo 99-ąsias metines Lazdijuose surengta įspūdinga šventinė programa „Su lietuviška laisvės dvasia“. Iškilmės prasidėjo Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje aukojamomis Šv. Mišiomis. Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje vykusio iškilmingo minėjimo „Per amžius būk, Lietuva“ metu šventinę nuotaiką kūrė ir visus susirinkusius skambiomis dainomis Valstybės atkūrimo dienos proga sveikino grupė "El Fuego".

Valdybos posėdis

2017 m. sausio  31 d. 15.00 val. vyks valdybos posėdis.

Vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos posėdžių salė ( Vilniaus g. 1, Lazdijai).

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams  metinės ataskaitos tvirtinimo.

2. Dėl  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo.

3. Einamieji klausimai.