STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

BAIGĖSI 4 KVIETIMO VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Š. m. kovo 28 d. baigėsi ketvirtas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas. Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 negauta nei vienos paraiškos.

SKIRTA PARAMA DAR DVIEMS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Š. m. kovo mėn. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė dvi vietos projekto vykdymo sutartis.

Baigėsi Kvietimo Nr. 5 vietos projektų paraiškų teikimas

        Š. m. kovo 12 d. baigėsi penktasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas. Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ NR. LEADER-19.2-SAVA-6 – gauta 12 vietos projekto paraiškų. Šiuo metu atliekamas vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.

Įvyko antrasis vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2018 m. vasario 14 d. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių aosciacijos (Dzūkijos VVG)  įvyko antrasis vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo 8 Dzūkijos VVG valdybos nariai, Dzūkijos VVG darbuotojai ir vietos projektų pareiškėjai. Posėdį stebėjo, naudojant Skype programą, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vyr. specialistai Edita Pociūtė ir Justas Vyšniauskas.

Žemės ūkio ministerija organizuoja seminarą

Šių metų kovo 7 d. (trečiadienį), 10.00 val. Žemės ūkio ministerija organizuoja seminarą. Seminaras vyks Kaimo turizmo sodyboje ,,Dzūkijos dvaras“ (Tarzanijos g. 1, Radžiūnų km., Alytus)

Seminaro tema – Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas"

Renginį ves Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento specialistai.

2018-03-02 kviečiamas VVG valdybos posėdis

2018 m. kovo 2 d. 13  val. organizuojamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis.

Posėdžio vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas: Vilniaus g. 1, IV aukštas, mažoji salytė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė: