STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 11

Kviečiame teikti kaimo vietovių vietos projektus  pagal ,,Lazdijų  rajono kaimo plėtros  strategijos 2016-2023 m." priemones ir veiklos sritis.

Vietos projektų paraiškos priimamos  nuo 2020 m. kovo mėn. 30 d. 9.00 val. iki 2020 m. gegužės 29 d. 12.00 val.

Informacija  apie  kvietimą teikti vietos projektus teikiama Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijoje ( Dzūkijos VVG) , adresu: Vilniaus g. 1 - 427, Lazdijai,  tel.  8 616 23197,  8 603 19313, 8 607 93668, el. p. info@dzukijosvvg.lt.

Gerbiamieji projektų pareiškėjai, vykdytojai, partneriai ir kiti interesantai!

Atsižvelgdama į 2020 kovo 14 d.  LR Vyriausybės nutarimą Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo", Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos ( Dzūkijos VVG) administracija  karantino metu klientus aptarnaus nuotoliniu būdu. Prašome kreiptis tel.  8 616 23197, 8 603 19313 arba el. paštu info@dzukijosvvg.lt .

 

Vyksta apklausa

Lazdijų švietimo centras įgyvendindamas  projektą „Verslumo kompetencijų ugdymas“, siekia išsiaiškinti potencialių ir esamų VPS („Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“) pareiškėjų ir vietos projektų vykdytojų kompetencijų tobulinimo poreikį. Atsižvelgdami į Jūsų išsakytą nuomonę, organizuosime mokymus.

Prašome skirti 1 min. laiko ir užpildyti anketą

https://www.apklausk.lt/s/5e60fb100a6f2

Sveikiname

Kovo 11-toji yra mūsų laisvės diena. Nepaliaukime ir toliau siekti savo tikslų, pasitikėti vieni kitais, nes kartu mes - stipresni!

Kvietimas į Dzūkijos VVG valdybos posėdį

Š. m. kovo 13 d. (penktadienį) 13.00 val. organizuojamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis. 

Posėdis vyks: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus g. 1, I aukštas,  posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

Dzūkijos VVG visuotinis narių susirinkimas

Šių metų vasario 26 d. Lazdijų švietimo centre vyko Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)  visuotinis narių susirinkimas.

Posėdžiui pirmininkavo  Dzūkijos VVG pirmininkė Edita Gudišauskienė. Susirinkime dalyvavo 27 Dzūkijos VVG nariai.

Susirinkime dalyvavo policijos atstovės, kurios pakvietė bendruomenes bendradarbiauti, sprendžiant  saugaus eismo, žmonių saugumo problemas.