STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Valdybos posėdis

2017 m. gegužės 4 d. 11.00 val. vyks valdybos posėdis.

Vieta:  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija ( Dzūkijos VVG)  ( Vilniaus g. 1-427, Lazdijai).

Posėdžio darbotvarkė:

Informacija apie užregistruotas paraiškas

2017 m. balandžio 25 d. baigėsi pirmas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas.

1. VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“,  LEADER-19.2-6 veiklos sritis ,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“,  LEADER-19.2-6.4 - gautos 3 paraiškos.

 

Įvyko Dzūkijos VVG visuotinis narių susirinkimas

2017 m. balandžio 25 d. įvyko Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) visuotinis narių susirinkimas.

Dalyvavo 32 VVG nariai. Susirinkime patvirtintos 2016 m. veiklos, finansinės ir revizorės ataskaitos. 

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI PREVENCINIŲ PROJEKTŲ, SOCIALINIŲ INFORMACINIŲ KAMPANIJŲ, MOKSLO TYRIMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą.

Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse:

KVIETIMAS Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Kviečiame į Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) (toliau - Dzūkijos VVG)  visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks 2017 m. balandžio 25 d. Lazdijų švietimo centro  konferencijų salėje ( Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai).

Registracijos pradžia 13.40 val., susirinkimas  prasidės 14.00 val.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

 

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimo.

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo

Dzūkijos VVG atstovai dalyvaus seminaruose

Balandžio 11 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyks susitikimas su vietos veiklos grupių atstovais „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonė „LEADER“: Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

 

Balandžio 12 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyks seminaras "Paramos galimybės pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, kurį organizuoja Žemės ūkio ministerija.