STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Kvietimas

2018 m. vasario 8 d. 15.00 val. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinį renginį potencialiems  vietos projektų pareiškėjams.

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 4

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS) priemonę ,,Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

Valdybos posėdis

2018 m. sausio 30  d.  14.30 val. Lazdijų švietimo centre organizuojamas  VVG valdybos posėdis.

 Vieta: Lazdijų švietimo centras (Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai).

Posėdžio darbotvarkė:

1.      Dėl  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo,  taikomo „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, vietos projektams, tvirtinimo.

Kvietimas į informacinį renginį

2018 m. sausio 30 d. 15.00 val. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių organizacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinį renginį.

Renginio metu pristatysime„Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016 – 2023 metams“ priemones aktualias kaimo bendruomenėms ir 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Renginys vyks: Lazdijų švietimo centre (Seinų g. 1 Lazdijai, III a.)

Seimo narės padėka Varnėnų kaimo bendruomenei

Sausio 19-20 dienomis Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga pagal Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos projektą "Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos narių stiprinimas ir plėtra" organizavo konferenciją, kurios metu buvo apdovanota LKBS organizuoto konkurso „Kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių 2017 m. pasiekimai ir projektų idėjos“ nugalėtojai ir fotokonkurso „Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai“ kaimo kategorijos nugalėtojai. Visus sveikino LKBS pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 
2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių 
veiklai teikimo taisy