STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

SKIRTA PARAMA PROJEKTUI „DZŪKIJOS PILIAKALNIŲ KELIAS“

Š. m. rugsėjo 3 d. vykusiame Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos  kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, IV komiteto posėdyje buvo svarstoma Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“, kurio koordinatorius Trakų krašto vietos veiklos grupė (partneriai Prienų rajono savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos veiklos grupės). Pritarta šio projekto paramos skyrimui.

Dėl Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narių organizuojamų renginių ir muzikos kūrinių naudojimo juose

LATGA periodiškai gauna informaciją apie Jūsų sąjungos narių organizuojamus renginius ir muzikos kūrinių naudojimą juose. Džiaugiamės, kai Jūsų nariai įstatymuose nustatyta tvarka kreipiasi dėl licencijų, suteikiančių teisę naudoti kūrinius reginiuose, gavimo ir sąžiningai vykdo prisiimtus įsipareigojimus. Pasitaiko atvejų, kai informaciją apie renginį gauname jau po to, kai jis įvyksta. Tokie atvejai nėra malonūs nei mums, nei Jūsų nariams, nes paaiškėja, kad kūriniai viename ar kitame renginyje jo metu buvo naudojami neteisėtai.

Kvietimas į mokymus “BENDRUOMENINIO IR SOCIALINIO VERSLO KŪRIMAS“

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) įgyvendina projektą ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ (paramos sutarties  Nr. 42VS-KA-15-1-06693) ir organizuoja dviejų dienų mokymus, į kuriuos kviečia dalyvauti potencialius vietos projektų pareiškėjus.

1 diena

ORGANIZUOJAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Š. m. rugsėjo 28 d.   14.00 val. vyks  Vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Posėdis vyks Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus g.1, II aukštas, Didžioji posėdžių salė, Lazdijai.

Organizuojamas informacinis renginys

Š. m. rugsėjo 24 d. 10.00 val Dzūkijos kaimo plėtros partnerių organizacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinį renginį su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Lazdijų biuriu.

Renginys vyks: M.Gustaičio g. 3, Lazdijai (Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lazdijų biuras).

 

Programa:

10.00 – 11.00 ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ pristatymas.

11.00 - 12.00  Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 8 pristatymas:

ĮGYVENDINTAS PIRMASIS VIETOS PROJEKTAS

Pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6 / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ „LEADER-19.2-6.4.“, įgyvendintas pirmasis vietos projektas.

Projekto pavadinimas - „SIP plokščių gamybos įdiegimas“

Projekto kodas - LAZD-LEADER-6A-D-1-1

Projekto vykdytojas - UAB „Sprendimai verslo plėtrai“

Skirta paramos suma - 79 994,00 Eur

Projekto įgyvendinimo metu įmonė įsigijo SIP plokščių gamybos įrangos liniją: