STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Kviečiamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis

Š. m. gruodžio 19 d. (trečiadienį) 15.30 val. kviečiamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis.

Posėdis  vyks: Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijoje (Dzūkijos VVG), adresas:  Vilniaus g. 1,  Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ keitimo.

„Dzūkijos piliakalnių kelio“ darbo grupės susitikimas – gruodžio 11 d.

Teritorinio projekto „Dzūkijos piliakalnių kelias“ darbo grupės trečias  susitikimas vyks gruodžio 11 d. (antradienį)  10.00 val., Alytaus krašte. Darbo grupės dalyviai kviečiami adresu –  Pulko g. 21, Alytus (II a., į kairę pusę, mažoji posėdžių salė). Trukmė iki 4 val.

Šiame susitikime bus aptarinėjama, kas turi sudaryti pilną „piliakalnio produktą“, ar visas paketas paslaugų kaip vienetas, ar tik suvenyras, ar patiekalas gali būti produktu, kaip teisingai parinkti produkto dalis ir t.t.

Darbo grupės nariai jau buvo susirinkę Lazdijų ir Prienų kraštuose.

Socialinis verslas ir socialinės inovacijos

Lapkričio 28 d. Lazdijų jaunimo centre vyko mokymai "KAIP KURTI SOCIALINĮ VERSLĄ IR SOCIALINES INOVACIJAS?", kuriuos organizavo Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG). Mokymuose dalyvavo nemažai jaunimo, kurie domisi socialinėmis inovacijomis, taip pat šiuose mokymuose dalyvavo ir kitų organizacijų atstovai.

Kvietimas į informacinius renginius

Š. m. lapkričio 26 d. ir lapkričio 28 d.  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinius renginius, kurių metu bus pristatyta ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ įgyvendinimo aktualijos. Renginio metu bus aptartos  vietos projektų idėjos ir jų įgyvendinimo galimybės.

Renginiai vyks:

Vieta

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas) partnerių atrankos konkursą.

Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-SPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą" projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.