STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO COVID-19 SĄLYGOMIS

Šalyje paskelbus karantiną, iš savivaldybių administracijų ir bendruomeninių organizacijų ar jas vienijančių asociacijų Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dažnai sulaukia klausimų dėl priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ vykdymo šiuo laikotarpiu.

Tad pateikė atsakymus į dažniausiai kylančius klausimus.

Informacija apie užregistruotas 13 kvietimo vietos projekto paraiškas

Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) 13 kvietimo priemones,  gauta 6 vietos projekto paraiškos:

 1. VPS priemonė „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra‘, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.1 . - gauta 1 vietos projekto paraiška;

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus rengia parodą "Aniceta, Stasys, Teresė, Jonas, Janė, Petras, Mykolas, Uršulė, Anupras ir kiti. Čiabuvių pasakojimai"

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus rengia parodą "Aniceta, Stasys, Teresė, Jonas, Janė, Petras, Mykolas, Uršulė, Anupras ir kiti. Čiabuvių pasakojimai", kuri vyks kitų metų liepos-rugsėjo mėnesiais Nacionalinėje dailės galerijoje. Paroda skiriama regionuose gyvenančioms bendruomenėms: nagrinėjama kaip skirtingais laikotarpiais (caro metais, tarpukariu bei sovietmečiu), diegta propaganda apie lietuvio tapatybę (tenka pripažinti, jog ir bevystoma šiandien), kuriant įvairiausius įvaizdžius, ne visada atitinkančius tuometinio/esamo laiko tikroves.

Kviečiame dalyvauti fotonuotraukų konkurse „Mūsų kaimo bendruomenės pasididžiavimas“

Kiekviena Lietuvos kaimo bendruomenė yra išskirtinė savo papročiais, gražiomis tradicijomis, kūrybiškumu, išradingumu, kraštovaizdžiu, prasmingais darbais. Daugelis bendruomenių turi savo įsikūrimo istoriją, kuri ir subūrė narius bendro tikslo siekimui, geresnio gyvenimo kaime kūrimui. Siekdami pažinti ir skleisti Lietuvos kaimo bendruomenių unikalumą, savitumą, kviečiame Lazdijų rajono  kaimo bendruomenes dalyvauti fotonuotraukų konkurse „Mūsų kaimo bendruomenės pasididžiavimas“.

Kas ir kaip gali dalyvauti konkurse?

Metodinės rekomendacijos nevyriausybinėms organizacijoms „KAIP ORGANIZUOTI SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU“

Metodinių rekomendacijų tikslas – padėti nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) saugiai organizuoti savanorišką veiklą pandemijos metu, taip pat atsiradus kitų ekstremalių aplinkybių. Rekomendacijose pateikiami patarimai, kaip saugiai organizuoti kokybišką savanorišką veiklą tiesiogiai ir nuotoliniu būdu atsižvelgiant į konkrečių tikslinių grupių poreikius, galimybes, teikiamų paslaugų pobūdį bei darbo su jomis specifiką.

Nuo šeštadienio – karantinas visoje šalyje

Vyriausybės nutarimu visoje Lietuvoje nuo šeštadienio skelbiamas karantinas, kuris truks tris savaites.

Visuotinio karantino metu klientus aptarnausime ir konsultuosime elektroniniu paštu arba telefonu. Iškilus būtinybei pristatyti dokumentus, prašome iš anksto susitarti telefonu.