STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Dzūkijos VVG atstovai dalyvavo VVG tinklo susirinkime

Balandžio 5 dieną, į Kauno rajoną, Raudondvarį sugužėjo vietos veiklos grupių atstovai iš visos Lietuvos. Čia vyko ataskaitinis rinkiminis Vietos veiklos grupių tinklo (toliau – VVGT) susirinkimas. Jo metu buvo patvirtintos veiklos ir finansinės ataskaitos. Aptarta svarbūs strateginiai VVGT veiklos koordinavimo principai. Diskutuota apie nario mokestį, leaderlietuva.lt interneto svetainę, vietos plėtros strategijų administravimo ypatumus ir pažangos vertinimą.
Naujuoju VVGT pirmininku išrinktas Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Saulevičius. 

Kvietimas į informacinį renginį

Š. m. balandžio 5 d. (ketvirtadienį) 17.00 val. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinį renginį. Renginio metu pristatysime  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos  2016-2023 metams“ priemones skirtas įvairių verslų kūrimui ir plėtrai. Į renginį kviečiami verslininkai, ūkininkai ir visi kiti kuriems tai gali būti aktualu.

Renginys vyks: Svečių namai UAB „Paukščių gojus“,  Kauno g. 5, LT-67128 Lazdijai.

Su šv. Velykomis!

Su sprogstančia žilvičio šakele,

Su žydinčiom žibuoklėm ir purienom,

Su kupina  margučių kraitele

Mes pasitinkame Velykų dieną.

Visa širdim tikėdami pradžia

Gražaus pavasario, derlingų startų

Ir, kad kiekvieno mūsų kelyje

Neliktų neatidarytų vartų.

Sveikiname su šv.Velykom!

BAIGĖSI 4 KVIETIMO VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Š. m. kovo 28 d. baigėsi ketvirtas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas. Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 negauta nei vienos paraiškos.

SKIRTA PARAMA DAR DVIEMS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Š. m. kovo mėn. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė dvi vietos projekto vykdymo sutartis.

Baigėsi Kvietimo Nr. 5 vietos projektų paraiškų teikimas

        Š. m. kovo 12 d. baigėsi penktasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas. Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ NR. LEADER-19.2-SAVA-6 – gauta 12 vietos projekto paraiškų. Šiuo metu atliekamas vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.