STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Klientų aptarnavimas COVID-19 pandemijos metu

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją šalyje, susijusią su viruso COVID-19 plitimu, kviečiame konsultuotis elektroniniu paštu arba telefonu. Iškilus būtinybei pristatyti dokumentus, prašome iš anksto susitarti telefonu.

Kontaktai:

El.p. info@dzukijosvvg.lt

Edita Gudišauskienė
Vietos plėtros strategijos administravimo vadovė
tel. 8 616 23197
El.p. edita.gudisauskiene@dzukijosvvg.lt

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos įregistruoti NVO statusą

  Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (NVO) jau gali nesunkiai, greitai ir, svarbiausia, nemokamai įregistruoti NVO statusą Registrų centre. Šis statusas leis ne tik lengviau identifikuoti visuomenės labui veikiančias asociacijas, labdaros ir paramos fondus ar viešąsias įstaigas, bet ir turėti tikslesnius duomenis apie šalyje veikiančias nevyriausybines organizacijas ir taip užtikrinti efektyvesnį valstybės politikos formavimą, stiprinant nevyriausybines organizacijas.

Lazdijų rajono Naujosios Kirsnos jaunimo užimtumo centras įgyvendino projektą „Sportas- sveikata“

Įgyvendinus projektą „Sportas - sveikata“ buvo sustiprinta Naujosios Kirsnos jaunimo užimtumo centro sportinė materialinė bazė.            

Kviečiame į informacinius renginius

Besidominčius paramos vietos projektams finansuoti galimybėmis pagal ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2016-2023 metams" kviečiame į informacinius renginius.

Renginių metu aptarsime kvietimo  Nr. 13 teikti vietos projektų paraiškas, kuris galioja iki  š. m. lapkričio 20 d., vietos projektų  finansavimo sąlygas pagal  šias priemones: 

1. „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra‘, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.1

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 13

Kviečiame teikti kaimo vietovių vietos projektus  pagal ,,Lazdijų  rajono kaimo plėtros  strategijos 2016-2023 m." priemones ir veiklos sritis.

Vietos projektų paraiškos priimamos  nuo  2020 mspalio mėn. 7 d. 9.00 val. iki  2020 m. lapkričio mėn. 20 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai VPS vykdytojai jos buveinės adresu Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.