STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Žemės ūkio ministerijos organizuojamas seminaras

Spalio 19 diena, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) atstovai vyks į Žemės ūkio ministerijos organizuojamą seminarą.

Kuris vyksKonferencijų centre "Bačkonys", Bačkonių k., Kaišiadorių r.

Seminaro tema:Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“

Dzūkijos VVG atstovai dalyvavo seminare

Spalio 11 d. Dzūkijos vietos veiklos grupės atstovai dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare.

Seminaras vyko: Aleksandro Stulginskio universitete.

Tema: Viešųjų ir privačių interesų derinimas VVG veikloje, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos  priemonės „LEADER“ vietos plėtros strategijas“

Dzūkijos VVG informacinis renginys

Spalio 16 d. 15.00 val. Dzūkijos vietos veiklos grupė planuoja informacinį renginį, kurio metu bus pristatyta "Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams".

Renginio vieta:

Gegutės km. Lazdijų raj. Gegutės kaimo bendruomenės namai.

Lazdijų krašto bendruomenės Tarptautiniame festivalyje

Paskutinę rugsėjo dieną gausus būrys Lazdijų rajono bendruomenių atstovų išvyko į Nidą. Jau antrus metus vyko Tarptautinis bendruomenių festivalis „NIDA INTERCOMM“. Festivalyje dalyvavo Barčių, Seirijų, Krikštonių, Kuklių, Gegutės, Veisiejų bendruomenės aktyviausi žmonės.

Valdybos posėdis 2016.09.26. 15.00 val.

Valdybos posėdžio darbotvarkė

Valdybos posėdžio data:  2016 m. rugsėjo 26 d. 15.00 val.

Vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos posėdžių salė ( Vilniaus g. 1, Lazdijai).

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  Dzūkijos VVG darbuotojų įdarbinimo.

2. Dėl  Dzūkijos VVG darbuotojų finansinio skatinimo.

3. Dėl  Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023  metams.

4. Einamieji klausimai.