STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas) partnerių atrankos konkursą.

Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-SPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą" projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.

Kvietimas į nemokamą seminarą

KAIP KURTI SOCIALINĮ VERSLĄ IR SOCIALINES INOVACIJAS?

Data: 2018-11-28

Laikas: nuo 08.00 val. Iki 12.00 val.;

Vieta: Lazdijų jaunimo centre, Seinų g. 1, I aukštas, Lazdijai

Lektoriai: Monika Juknienė, Arūnas Survila;

RENGINIO METU KALBĖSIME APIE:

Atnaujinti priemonės „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ kvietimai teikti paraiškas Nr. 01, Nr. 02, Nr. 03 ir Nr. 04

Kviečia nevyriausybines organizacijas, tradicines religines bendruomenes, sveikatos priežiūros specialistų organizacijas ar asociacijas teikti paraiškas pagal pakoreguotą priemonės Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityjefinansavimo sąlygų aprašą

Kviečiamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis

 Š. m.  lapkričio   9  d.   10 val. kviečiamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis.

Posėdžio vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas:  Vilniaus g. 1, II aukštas, Didžioji  posėdžių salė, Lazdijai.

 

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ keitimo.

  2.   Einamieji klausimai.

 

Informacija apie užregistruotas 8 kvietimo vietos projektų paraiškas

   Š. m. spalio 31 d. baigėsi aštunto kvietimo vietos projekto paraiškų teikimas.

Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) 8 kvietimo priemones gauta 2 vietos projektų paraiškos:

 VPS priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 -  gauta 1 vietos projekto paraiška.

Pirmoji konferencija „Dzūkijos piliakalnių kelias – naujų erdvių kūrimas”

Š. m. spalio 23 d. Lazdijų turizmo informaciniame centre vyko konferencija „Dzūkijos piliakalnių kelias – naujų erdvių kūrimas”. Konferencija buvo skirta supažindinti visus suinteresuotus dalyvius su teritorinio projekto „Dzūkijos piliakalnių kelias“ veikla. Šį projektą įgyvendina Trakų krašto, Prienų rajono savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos veiklos grupės.