STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Dzūkijos VVG atstovai vyks į konferenciją

Dzūkijos VVG ir Barčių bendruomenės atstovai vyks į 7-ąją mokslinę - praktinę konferenciją "Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis",

kuri vyks 2016 m. lapkričio 11 d. Aleksandro Stulginskio universitete.

Kvietimas į konferenciją

2016 m. lapkričio 11 d. Aleksandro Stulginskio universitete, III rūmų 604 auditorijoje (Universiteto g. 10, Akademija, Kauno rajonas) vyks 7-oji mokslinė - praktinė konferencija „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis“.

Dzūkijos VVG valdybos posėdis

2016 m. spalio 31 d. 13.00 val. organizuojamas Dzūkijos VVG valdybos
posėdis.
Vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos mažoji posėdžių salė 
(Vilniaus g. 1, Lazdijai).
Darbotvarkė pridedama čia

Kvietimas į Žemės ūkio ministerijos renginį

     Spalio 27 d. (ketvirtadienį), 10.00 val. vyks Žemės ūkio ministerijos organizuojamas seminaras.

     Seminaro vieta:  Varėnos rajono savivaldybės Varėnos seniūnijos (Basanavičiaus g. 40, Varėna) konferencijų salėje.

     Seminaro tema – Paramos ne žemės ūkio verslui pradėti kaimo vietovėse galimybės įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą“

    Renginį ves Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus specialistai.

Pasodintas Lazdijų rajono bendruomenių sodas

                Spalio 16 d. Gegutės kaime, Šlavantų seniūnijoje vyko Lazdijų rajono bendruomenių sodo sodinimo renginys, kurį organizavo Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (VVG) ir Gegutės kaimo bendruomenė. Renginys prasidėjo šv. mišiomis Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje, kur mišias aukojo parapijos klebonas Tadas Vallian. Po pamaldų visi susirinkusieji vyko prie Gegutės kaimo bendruomenės namų. Čia Lazdijų rajono bendruomenių atstovai bei svečiai, kiekvienas atsivežęs po obelaitę, sodino bendruomenių sodą, kurį praturtino 17 įvairių veislių obelaičių.

Žemės ūkio ministerijos organizuojamas seminaras

Spalio 19 diena, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) atstovai vyks į Žemės ūkio ministerijos organizuojamą seminarą.

Kuris vyksKonferencijų centre "Bačkonys", Bačkonių k., Kaišiadorių r.

Seminaro tema:Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“