STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos sąskrydis Karklėje

Gražią birželio 17 d. popietę iš Lazdijų link Karklės pajudėjo autobusas su Lazdijų rajono bendruomenių atstovais. Pajūryje visą savaitgalį vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos sąskrydis. Jame dalyvavo atstovai iš Barčių,  Jukneliškės, Gegutės, Naujosios Kirsnos, Krikštonių, Varnėnų, Salų, Seirijų, Šeštokų, Veisiejų  bendruomenių. Iš viso net 38 aktyvūs Lazdijų rajono bendruomenių atstovai, kuriuos dalyvauti šiame sąskrydyje subūrė Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG).

Skirta parama Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams įgyvendinimui

Nacionalinė  mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos  su Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija ( Dzūkijos VVG) pasirašė   Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę ,,LEADER“, paramos sutartį Nr. 42VS-KA-15-1-06693.  Pagal šią sutartį skirta 2 048 115 Eur.  Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams įgyvendinimui.

KVIEČIAME Į RESPUBLIKĮ LIETUVOS KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDĮ

Šių metų birželio 17-19 d. Karklėje, Klaipėdos r, įvyks tradicinis Respublikinis Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis. Sąskrydyje dalyvaus Lietuvos savivaldybių kaimo bendruomenių atstovai.

Maloniai  kviečiame visas Lazdijų rajono savivaldybės bendruomenes aktyviai dalyvauti ir norinčiųjų  sąrašą pateikti  elektroniniu paštu- info@dzukijosvvg.lt

RENGINIO PROGRAMA

Birželio 17 d.

18.00-20.00- Kaimo bendruomenių sutikimas , įsikūrimas

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia teikti paraiškas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondo investicijų veiksmų programos priemonę  Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“

Finanasavimo tikslas-sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes.

Galimi pareiškėjai-Nevyriausybinės organizacijos

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą ir kviečia dalyvauti  nevyriausybines organizacijas, juridinius asmenis, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, bei mokslo ir studijų institucijas teikti paraiškas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti.

Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse:

SOCIALINIO VERSLO GIDAS

"Šiame gide rasite įžangą į svarbiausius aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti kuriant socialinį verslą”, - šį visiškai naują produktą pristato jo iniciatoriai ir kūrėjai. Prie Socialinio verslo gido kūrimo padėjo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, VšĮ Versli Lietuva, Jaunųjų profesionalų programa „Kurk Lietuvai“.