STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Valdybos posėdis

2017 m. sausio  31 d. 15.00 val. vyks valdybos posėdis.

Vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos posėdžių salė ( Vilniaus g. 1, Lazdijai).

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams  metinės ataskaitos tvirtinimo.

2. Dėl  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo.

3. Einamieji klausimai. 

Kvietimas teikti paraiškas 2017 metų kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursui „Sportuojanti bendruomenė“

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“ ir kviečia dalyvauti bendruomenines organizacijas, kurios per paskutinius kalendorinius metus (t.y. 2016 m.) nėra gavę departamento konkursui „Sportuojanti bendruomenė“ skirtų lėšų, kurios veikia ne mažiau kaip dvejus metus, turi ne mažiau kaip 30 narių. 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkursas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkursą (toliau – Konkursas). Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A1-19.

 

Kvietimas į seminarą "Smulkaus verslo finansavimo galimybės Lietuvoje"

Latvijos kaimo verslo konsultavimo ir mokymų centras kartu su Lietuvos centrine kredito unija 2017 m. sausio mėn. 26 d.
organizuoja seminarą - diskusiją, kurios tikslas pristatyti projektą Baltic Local Capital, smulkaus ir vidutinio verslo (kaimo bendruomenių) finansavimo galimybes Lietuvoje.

DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTAMS IŠMOKĖTOS PARAMOS SUMŲ IR JŲ DERINIMO VSAKIS

Norėtume informuoti, kad viešojo sektoriaus subjektai, gaunantys paramą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA, į.k. 288739270), informaciniame portale gali matyti jiems išmokėtas finansavimo sumas pagal finansavimo šaltinį (ES ir LT) ir pagal paskirtį (ekonominės klasifikacijos kodus). Ši informacija reikalinga derinant tarpusavio įsipareigojimus per Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).

Valdybos posėdis

 

 2016 m.  gruodžio 27 d. 17.00 val. vyks valdybos posėdis.

Vieta: Seirijų socialinių paslaugų centras (Gėlių g. 6, Seirijai, Lazdijų r. sav.).

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  Dzūkijos VVG darbuotojų  -Vietos plėtros strategijos administravimo vadovės Editos Gudišauskienės darbo sutarties sąlygų pakeitimo.

2.  Einamieji klausimai.