Noragėlių krašto bendruomenė

Noragėlių krašto bendruomenė įgyvendino vietos projektą pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693)   priemonę Nr. LEADER-19.2-7  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“,  veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.

Projekto pavadinimas – Noragėlių krašto bendruomenės namų įrengimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“.

Projekto Nr. - LAZD-LEADER-6B-I-2-2

Projekto vykdytojas – Noragėlių krašto bendruomenė

Skirta paramos suma – 48 00,00 Eur        

Įgyvendintas projektas skirtas investicijoms į esamos kaimo infrastruktūros sutvarkymą, siekiant  sudarys geresnes, palankesnes sąlygas ir daugiau galimybių gyventojams, ypatingai jaunimui, plėtojant fizinio aktyvumo veiklas ir propoguojant sveiką gyvenimo būdą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu atlikta visos numatytos investicijos: pakeistas pastato stogas, langai, durys, atliktas kosmetinis vidaus patalpų remontas.

Įgyvendinus projektą sudarytos sąlygos kaimo gyventojų socialinei, kultūrinei veiklai kurti ir plėsti.