UAB "Litekma"

Projekto pavadinimas - „UAB Litekma“ atsinaujinančių energijos išteklių verslo kūrimas ir plėtra“

Projekto kodas - LAZD-LEADER-5C-D-9-6-2019

Projekto vykdytojas – UAB „Litekma“

Skirta paramos suma – 40 600 00 Eur

 

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigytas teleskopinis krautuvas. Taip pat bus sukurtos 1,75 naujos darbo vietos.

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.