VšĮ Kultūros kalnelis

„VšĮ „Kultūros kalnelis“ įgyvendino vietos projektą pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693)   priemonę Nr. LEADER-19.2-7  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“,  veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.

Projekto pavadinimas - VšĮ „Kultūros kalnelis“ veiklos įvairinimas, siekiant padidinti jaunimo užimtumą ir praplėsti kokybiško laisvalaikio praleidimo galimybes“

Projekto Nr. - LAZD-LEADER-6B-I-2-3

Projekto vykdytojas - VšĮ „Kultūros kalnelis“

Skirta paramos suma - 12 401,00 Eur       

Įgyvendintas projektas skirtas investicijoms į esamos kaimo infrastruktūros sutvarkymą, siekiant padidinti kaimiškųjų vietovių patrauklumą jaunimui, pagerinti gyvenamąją bei socialinę aplinką ir užtikrinti subalansuotą kaimo plėtrą t. y. Kurdimakščių kaime esančio pastato ir jo teritorijos atnaujinimas ir plėtra. Įgyvendinus projektą sudarytos sąlygos kaimo gyventojų socialinei, kultūrinei veiklai kurti ir plėsti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu  atlikta visos numatytos investicijos: artezinio gręžinio su vandens nugeležinimo filtru įrengimas, nupirkta garso ir apšvietimo įrangos komplektai, dujinė viryklė ir konvekcinė krosnis.