Valdybos posėdis 2018-07-13

Kvietimas į valdybos posėdį.

Valdybos posėdžio data:  2018 m. liepos 13 d. 10.00 val.

Vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresas:  Vilniaus g. 1, II aukštas, Didžioji  posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“   priemonės „ Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos srities ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.   ( kvietimas teikti vietos projektus Nr. 6),  vietos projektų  preliminaraus antrojo prioritetinio sąrašo pagal  antrinius  prioritetinius kriterijus sudarymo.
  2. Dėl visuotinio narių susirinkimo.
  3. Einamieji klausimai.

Posėdžio protokolas ir dalyvių sąrašas