Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas

Projekto pavadinimas – „Su meile Veisiejams“

Projekto Nr. - LAZD-LEADER-6B-V-5-6-2018

Projekto vykdytojas – Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas

Skirta paramos suma – 2309,00 Eur         

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu  buvo atliktos visos numatytos investicijos, tai yra įgyvendinti 3 renginiai:

„Rudens palydėtuvės 2019 m.“

„Veisiejų pavasaris 2019 m.“ – tarptautinis menininkų pleneras.

          „Vasaros uždarymas 2019 m.“

Per vietos tradicijų, tradicinių amatų puoselėjimą, aplinkos gražinimą, turiningo laisvalaikio praleidimo propagavimą skatinti vietos gyventojų bendruomeniškumą, sutelktumą, įtraukiant į bendruomenės gyvenimą atskirties grupes bei jaunimą.

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.