VPS priemonė „Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“