Apie VVG

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) – tai Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje (išskyrus Lazdijų mieste) veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis kaimo plėtra. Pagrindinė asociacijos veikla – projektų rengimas ir įgyvendinimas.
 
Dzūkijos VVG įkurta 2004 m. rugpjūčio 20 d. ir apėmė visą Alytaus apskrities kaimišką teritoriją – Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono ir Varėnos rajono savivaldybes be Druskininkų ir Varėnos miestų. 2008 m. spalio 28 d. visuotiniame asociacijos narių susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl asociacijos veiklos teritorijos sumažinimo iki Lazdijų rajono savivaldybės ribų.