DZŪKIJOS VVG SKYRĖ PARAMĄ 11 VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI

2013 m. rugpjūčio 30 d. Dzūkijos VVG projektų atrankos komiteto posėdyje buvo svarstomi projektai gauti pagal kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr.03. Posėdyje buvo skirta parama 11 vietos projektų įgyvendinimui, dar du projektai buvo pripažinti tinkamais finansuoti ir palikti kaip rezerviniai.

 

Parama projektams pagal strategijos 1.1. priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“:

 

Pareiškėjo pavadinimas

Vietos projekto pavadinimas

Parama Lt

1

Būdviečio kaimo bendruomenė

Viešosios teritorijos ir infrastruktūros sutvarkymas Būdviečio, Kybartų, Galinių ir Tarnaukos kaimuose

113.979,98

2

Gegutės kaimo bendruomenė

Artezinio gręžinio, vandentiekio trasų iki Gegutės kaimo kapinių ir bendruomenės namų įrengimas. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos Gegutės bendruomenės namuose įrengimas

112.114,63

3

Barčių kaimo bendruomenė

Senųjų amatų puoselėjimas Veisiejų ir Seirijų bibliotekų kiemeliuose ir amatų demonstravimas Lazdijų rajono bendruomenėse

133.677,00

 

Parama projektams pagal strategijos 3.1. priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvinimui ir integravimui į bendruomeninę veiklą“:

 

Pareiškėjo pavadinimas

Vietos projekto pavadinimas

Parama Lt

1

Asociacija "Lazdijų laisvalaikio klubas"

Laisvalaikiui amžius ne riba

8.620,99

2

Senųjų Šeštokų bendruomenė

Lazdijų krašto bendrystė

8.124,00

3

"Laisvalaikio užimtumo klubas"

Rudamina šimtmečių tėkmėje

8.632,23

4

Veisiejų klubas "Ąžuolas"

Kalėdinis krepšinio turnyras

5.730,00

5

Lazdijų rajono Rolių kaimo bendruomenės komitetas

Pažink savo kraštą

9.864,56

6

Būdviečio kaimo bendruomenė

Šviesos spindulys

10.000,00

7

Seirijų bendruomenės komitetas

Gerumas mus vienija

8.341,00

8

Stebulių bendruomenė

Žaidžiu, sportuoju, kuriu

10.000,00

Lazdijų rajono Kuklių kaimo bendruomenės komiteto projektas „Kuklių kaimo viešosios poilsinės, kultūrinės ir sportinės erdvės sutvarkymas“ ir Viešosios įstaigos Lazdijų kultūros centras projektas „VšĮ Lazdijų kultūros centro Rudaminos tradicinių amatų centro įkūrimas, skatinant ir puoselėjant amatus, Rudaminos kaimo atnaujinimą ir plėtrą“ palikti kaip rezerviniai projektai.

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) įgyvendina vietos plėtros strategiją „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2010-2015 metams“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.