Strategija 2016-2023

Dzūkijos VVG strategija 2016-2023 metams

 

Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams (aktuali redakcija nuo 2021-02-26)

 

Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams (aktuali redakcija nuo 2020-09-30)

 

Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 (aktuali redakcija nuo 2019-12-18)

 

Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija  2016-2023 (aktuali redakcija nuo 2018-12-19)

 

Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 (aktuali redakcija nuo 2017-12-05)

 

Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 (aktuali redakcija, 2016-10-31 keitimas)

Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023

 

Kvietimai teikti vietos projektus ir su kvietimais susiję dokumentai: 

 

Planuojamas kvietimų teikti vietos projektų paraiškas pagal Lazdijų rajono kaimo plėtros 2016 - 2023 m. strategiją (VPS) grafikas 2021 metams atnaujintas

 

Planuojamas kvietimų teikti vietos projektų paraiškas pagal Lazdijų rajono kaimo plėtros 2016 – 2023 m. strategiją (VPS) grafikas 2021 metams

Planuojamas kvietimų teikti vietos projektų paraiškas pagal Lazdijų rajono kaimo plėtros 2016 – 2023 m. strategiją (VPS) grafikas 2020 metams

 

Paskelbti kvietimai 2021 m.

 

Kvietimas Nr. 14 VPS priemonės:

 

1. „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos srities ,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4. Dokumentai:

      Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) (aktuali redakcija), Patikslinta FSA 3.4. punktas ,,Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas", įtraukiant

3.4.4. papunktį ,,Netiesioginės vietos projekto išlaidos".

      Finansavimo sąlygų aprašas (negaliojantis)

      Paraiškos forma

      Verslo plano forma 

 

2.   „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 (toliau – VPS priemonė) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" Nr. LEADER-19.2-6.2. Dokumentai:

      Finansavimo sąlygų aprašas

      Paraiškos forma

      Verslo plano forma

 

3.   „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos srities  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2 Dokumentai:

      Finansavimo sąlygų aprašas

      Paraiškos forma

      Jungtinės veiklos sutarties forma

 

      Papildomi dokumentai:

       Smulkiojo  ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

       Vienos įmonės deklaracija

       Europos bendrijos steigimo sutarties I priedas 

       Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika

 

Paskelbti kvietimai 2020 m.

 

Kvietimas Nr. 13 VPS  priemonės:

 

1. „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra", Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.1. Dokumentai:

      Finansavimo sąlygų aprašas

      Paraiškos forma

      Pavyzdinės jungtinės veiklos sutarties forma

      Verslo plano forma

      Socialinio verslo gairės

     Socialinio poveikio skaičiuoklės forma

     Socialinio poveikio skaičiuoklės spausdinimo instrukcija

2. „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.2.
 Dokumentai:

      Finansavimo sąlygų aprašas

      Paraiškos forma

      Pavyzdinės jungtinės veiklos sutarties forma

      Verslo plano forma

3. „Bendradarbiavimas“,  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  Nr. LEADER-19.2-16-16.4

      Finansavimo sąlygų aprašas

      Paraiškos forma

      Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma

      Verslo plano forma

4. ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

      Finansavimo sąlygų aprašas
       Paraiškos forma

Papildomi dokumentai: 

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija                                               

Vienos įmonės deklaracija

 

Kvietimas Nr. 12 VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sritis  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.21.

 

Kvietimas Nr. 11. VPS priemonės:

1. „Bendradarbiavimas“,  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  Nr. LEADER-19.2-16-16.4  

2. „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra‘, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.1 

3. „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2.

4. „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 

 

Paskelbti kvietimai 2017 m.

 

Kvietimas Nr. 1 VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra”  LEADER-19.2-6,  veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ LEADER-19.2-6.4.

 

Kvietimas Nr. 2 VPS priemonė ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, LEADER-19.2-7  veiklos sritis ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“,  LEADER-19.2- 7.2.

 

Kvietimas Nr. 3 VPS priemonė „Bendradarbiavimas“  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4

 

Paskelbti kvietimai 2018 m.

 

Kvietimas Nr. 4 VPS priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ LEADER-19.2-SAVA-5

 

Kvietimas Nr. 5 VPS priemonė  „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

 

Kvietimas Nr. 6 VPS priemonės:

 

1) „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER -19.2-6.2.

2) „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos srities ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.

3) „Bendradarbiavimas“  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4.

Kvietimas Nr. 7 VPS priemonės:

 1) „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sritis  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2

 2) ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3   

Kvietimas Nr. 8 VPS priemonės:

 

 1) „Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. LEADER-19.2-4, veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai “  Nr.LEADER-19.2-4.2 

 

 2) „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

 

Paskelbti kvietimai 2019 m.

 

Kvietimas Nr. 9 šioms VPS priemonėms:

1) ,,Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas ir naudojimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5;

 

2) ,,Investicijos į materialųjį turtą" Nr. LEADER-19.2-4, veiklos sritis ,,Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai Nr. LEADER-19.2-4.2;

 

3) ,,Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6, veiklos sritis ,,Parama ne žemės ūkio verslui  kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER-19.2-6.4.

 

Kvietimas Nr. 10 šioms VPS priemonėms:

1) „Bendradarbiavimas“,  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  Nr. LEADER-19.2-16-16.4

2) „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra‘, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.1

3)  „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.2

4) ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

 

 

Vietos projektų vertinimo rezultatai:

 

Kvietimas Nr. 1

Kvietimas Nr. 2

Kvietimas Nr. 3

Kvietimas Nr. 4

Kvietimas Nr. 5

Kvietimas Nr. 6

Kvietimas Nr. 7

Kvietimas Nr. 8

Kvietimas Nr. 9

Kvietimas Nr. 10

Kvietimas Nr. 11
Kvietimas Nr. 12

Kvietimas Nr. 13

Kvietimas Nr. 14

 

Vietos projektų tvirtinimo rezultatai:

 

Kvietimas Nr.9 NMA direktoriaus įsakymu skiriama parama
Kvietimas Nr. 6 NMA direktoriaus įsakymu skiriama parama
Kvietimas Nr. 10 NMA direktoriaus įsakymu skiriama param
Kvietimas Nr 11 NMA direktoriaus įsakymu skiriama parama
Kvietimas Nr. 12 NMA direktoriaus įsakymu skirta parama
Kvietimas Nr. 13 NMA direktoriaus įsakymu skirta parama
 

 

Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus:

 

1 kvietimas: VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6 / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas „LEADER-19.2-6.4.“

 

2 kvietimas: VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-7/ veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą LEADER-19.2-7.2.

5 Kvietimas : VPS priemonė „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

6 Kvietimas : VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  Nr. LEADER-19.2-6.2.

7 Kvietimas:  VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-7/ veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą “LEADER-19.2-7.2.

9 Kvietimas: „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos srities ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.

9 Kvietimas: VPS priemonė ,,Atsinaujinantčių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas ir naudojimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

9 Kvietimas: VPS priemonė ,,Investicijos į materialųjį turtą" Nr. LEADER-19.2-4, veiklos srities ,,Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai" Nr. LEADER-19.2-4.2 

10 Kvietimas:VPS priemonė „Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“

10 Kvietimas: VPS priemonė „Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijomo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

11 Kvietimas: VP priemonė „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

 

Informacija apie įgyvendintus vietos projektus:

 

 

 

Informacija apie planuojamus ir vykusius VPS vykdytojos visuotinius narių susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu:

 

 

Informacija apie planuojamus ir vykusius VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo, priimančio sprendimus dėl VPS įgyvendinimo, posėdžius:

 

2021m.

 

 

2020 m.

 ● 2020-03-13 valdybos posėdis

 

 2019 m.

 

 

     2018 m.

 

    2017 m.

     2016 m.

 

 

Informacija apie planuojamus ir vykusius renginius

 

  2021 m.

 

  2020 m.

 

  2019 m.

 

  2018 m. 

 

    2017 m. 

    2016 m. 

 

 

 VVG darbuotojų mokymai:

2021 m. 

  • 2021-02-10 mokymai „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimas 2021 m. finansinės atskaitomybės dokumentų rengimas už 202020 m“

 

 

2020 m.

 

  • 2020-02-11 mokymai „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimas 2020 m. finansinės atskaitomybės dokumentų rengimas už 2019 m“

 

2019 m.

 

 

2018 m.

 

 

  2017 m.

 

 

Informacija apie VPS vykdytojos atstovavimą (įskaitant komandiruotes) Lietuvos ir užsienio renginiuose:

 

2019 m.

 

2019-06-26 mokymai VVG darbuotojams

2019-05-09 VVG darbuotojų mokymai NMA

2019-04-09-14 Konferencija Briuselyje, Europos Parlamente.

 

2018 m.

2018-05-07 Informacinis seminaras "LEADER" bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą"

 

2017 m.

2017-12-20 Lauko diena "Verslo idėjos naujai pradžiai" Alytuje

2017-10-24 „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Leader programa“ įgyvendinimo aktualijos“ 

2017-10-11 „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai“ Lazdijuose

2017-10-06 Sprendimų ratas 2017

2017-09-13 Tarptautinėje bendradarbiavimo konferencijoje ,,Tinklaveika veikia!“

 

Informacija apie VPS vykdytojos įgyvendinamus ir įgyvendintus kitus projektus, finansuojamus iš ESIF:

 

Teritorinio bendradarbiavimo projektas ,,Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas“  

Teritorinis bendradarbiavimo projektas "Dzūkijos piliakalnių kelias"

Tarptautinis bendradarbiavimo projektas „Bitės – Medus – Žmonės“

 

Kaimo vietovių VPS metinė įgyvendinimo ataskaita:

 

2020 m.

2019 m.

2018 m.

2017 m.

2016 m.

 

 

 

Informacija apie Dzūkijos VVG strategijos 2016-2023 metams rengimą:

 

2015-07-09 RENGIAMA NAUJA DZŪKIJOS VVG KAIMO PLĖTROS STRATEGIJA

2015-02-20 KVIEČIAME Į DZŪKIJOS VVG KONFERENCIJĄ LEADER METODO ĮGYVENDINIMAS IR ATEITIES PERSPEKTYVOS

2014-07-29 KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL DZŪKIJOS VVG KAIMO PLĖTROS STRATEGIJOS 2015-2020 METAMS  

2014-06-04 KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS DĖL NAUJOS STRATEGIJOS RENGIMO

2014-06-04 DZŪKIJOS VVG STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS IR NAUJŲ PROJEKTŲ GALIMYBĖS

2014-05-27 KVIEČIAME JAUNIMĄ IR VERSLININKUS Į VVG INFORMACINIUS RENGINIUS

2014-04-24 KVIEČIAME Į DZŪKIJOS VVG INFORMACINIUS RENGINIUS