Gegutės kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Gegutės kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“

1

Gegutės kaimo bendruomenė įgyvendino projektą "Gegutės kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas", pagal veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ pagal 2022 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas - suremontuoti bendruomenės namų patalpas. Suremontavus bendruomenės namų patalpas planuojama tęsti edukacines veiklas, gautus pinigus investuoti į likusias kitas edukacijom skirtas erdves, taip pat organizuoti bendruomenines, bei asmenines bendruomenės narių šventes.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Žemės ūkio ministerija. Bendra projekto vertė 3932,10 € iš jų Žemės ūkio ministerija skyrė 3499,57 € likusią sumą skyrė Lazdijų rajono savivaldybė. Pasinaudojus šia parama buvo suremontuotos bendruomenės patalpos, įsigyta virtuvinis baldų komplektas, šaldytuvas bei stiklinės vitrinos.

Ačiū visiems prisidėjusiems prie projekto. Ačiū nariams kurie kantriai darbavosi, o šiandien galim visi pasidžiaugti gražiomis patalpomis, kupini idėjų sieksime toliau užsibrėžtų tikslų.

Gegutės kaimo bendruomenės informacija