Paskelbti kvietimai

Kvietimo pavadinimas Aprašymas Paskelbimo data Paraiškos priimamos nuo Paraiškų priėmimo terminas Daugiau informacijos
Kvietimas Nr. 18

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2023 m. vasario mėn. 27 d. 08.00 val. iki  2023 m. balandžio mėn. 24 d. 24.00 val.

2023-01-24 2023-02-27 08:02:00 2023-04-24 23:04:00 Peržiūrėti
Kvietimas Nr. 17

VPS priemonės „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 ir ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

2022-04-06 2022-05-02 09:05:00 2022-06-01 15:06:00 Peržiūrėti
Kvietimas Nr. 16

„Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos sritys „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2., ,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4. ir „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7, veiklos srities ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2.

2022-01-06 2022-01-31 09:01:00 2022-03-02 15:03:00 Peržiūrėti
Kvietimas Nr. 15

Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritys Socialinio verslo kūrimas ir plėtra, Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.1 ir ,,Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.2.

2021-10-27 2021-11-29 09:11:00 2021-12-29 15:12:00 Peržiūrėti