Kvietimas į nuotolinį informacinį renginį

2021 m. kovo 25 d. 13.00 val. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja nuotolinį informacinį renginį potencialiems  vietos projektų pareiškėjams, pagal paskelbto kvietimo Nr. 14 VPS priemones „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos sritis ,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4., „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2. ir „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sritis  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2.

Renginys vyks naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Norintys dalyvauti prašome registruotis el.paštu: info@dzukijosvvg.lt  arba tel.8607 93668 iki kovo 23 d. 15.00 val.

Renginio metu aptarsime  šių priemonių finansavimo sąlygų aprašus ir vietos projektų paraiškų pildymą.