N. Kirsnos kaimo bendruomenė išvyko gerosios patirties pasisemti

N. Kirsnos kaimo bendruomenė išvyko gerosios patirties pasisemti

     N. Kirsnos kaimo bendruomenės gyventojai turėjo galimybę sudalyvauti įgyvendinant Dzūkijos VVG projektą  Vietos projekto pareiškėjas negavęs  paramos  pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“  priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 Nr. vietos projekto paraiškos Nr. LAZD-LEADER-6B-V-11-2-2020   „N. Kirsnos k. bendruomenės gerosios patirties pasisėmimas“. Viena iš projekto veiklų buvo suteikta galimybė kirsniečiams aplankyti M.K. Čiurlionio kelią – Druskininkus, Varėną. Druskininkų vasarą su M.K.Čiurlioniu - N. Kirsnos k. bendruomenės komitetas  įsijautė rengiamame M.K.Čiurlionio studijų savaitėje per vieną dieną turėjo galimybę susipažinti su moksline konferencija „M.K.Čiurlionis ir pasaulis“, vyko Smuiko muzikos šventė, veikė Smuikininkų meistriškumo mokykla. Aplankant kirsniečiams Senąją Varėną. Nuo Senosios Varėnos prasidedant Čiurlionio keliais – pakelėje stovinčių ąžuolinių stogastulpių alėja, nusidriekusi iki pat Druskininkų miesto. Čia gimė ir buvo pakrikštytas iškiliausias lietuvių dailininkas ir kompozitorius M. K. Čiurlionis.  Senoji arba pirmoji, deivės Varėnės vardo gyvenvietė kūrėsi Merkio ir Varėnės upių santakoje. N. Kirsnos k. bendruomenės nariai temoje su programa Dzūkijos „razbainykai“ trumpam pabėgo nuo rutinos, triukšmo, telefonų į pramogas gamtos ritmu pas Dzūkijos razbainykus. Leidomės į paslaptingą nuotykį Dzūkijos miške, Įveikėme klastingų razbainykų išpirkos reikalavimus, Patyrėme įspūdžius važinėjant vyriausiojo razbainyko “džipu”,  jodinėjant arkliais, Išbandėme savo taiklumą šaudydami šautuvu, lanku ar ragatke, Pasigaminome „razbainykų pietus” – ant laužo keptus blynus, bulves,  lašinukus, ragavome laužo dūmais kvepiančių užkandžius. Parsivežėme namo neišdildomų įspūdžių iš laužo dūmu prakvipusios Dzūkijos girios. Čepkelliai. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir gyvieji peizažai tampantys sielos būviu Čepkeliuose Lietuvos aukštapelkėje ir pakraštyje su rymančiomis žemyninėmis kopomis.  Kelionė namo. Kelionėje dalyvavo 19 asmenų.

N. Kirsnos kaimo bendruomenės informacija