Atvira ir keliaujanti bendruomenė ,,Vytauto ir totorių bei karaimų palikimas Lietuvoje“

Kadangi 2021-ieji – Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metai, Lietuvos totorių bendruomenė atstovas Ipolitas pristatė, totorių bendruomenės kultūrą ir gyvenimą Lietuvoje.

Įgyvendinant VPS priemonės ,,Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6  projektą „Bendraujame, atrandame, susipažįstame, tobulėjame“, Naujosios Kirsnos jaunimo užimtumo centras 2021 m. birželio 5 d. vienos dienos išvykos metu  aplankė Trakų bendruomenę pasitiko ir į pažintinę ekskursija po istorinį miestą „Vytauto pėdsakais Edukacinė programa: ,,Trakai- Senoji sostinė, Karaimai ir Totoriai”. Karaimų bendruomenė palydėjo užimtumo centrą. Nustebino kirsniečius edukacinė programa su kulinariniu paveldu ,,LDK Vytautas ir karaimai“. Išmanusis orientavimosi užsiėmimas  Trakuose „Paslėpti totorių ir karaimų ženklai“. Lankėme Raižius – vieta, kur musulmonų maldose minimas Vytautas Didysis.Kernavės bendruomenė pristatė temą „Šiuolaikinis miestelių jaunimas“, vyko diskusija su vietiniu jaunimu. Taip pristatė edukacinę programą  ,,Senoji sostinė-Kernavė”. Edukacinė programa „ViruViru košę“. Keliavome į tolimą praeitį – kai puodų dar nebuvo.

Kernavės miestelio jaunimas pristatė kokiu būdu pritraukti lankytojus išnaudojant gamtos išteklius, su edukacine programa „Žygis ,,Mitų ir legendų takais“ mitologiniame Dukštos ąžuolyne. N. Kirsnos jaunimo užimtumo centras liko sužavėti ir grįžo su puikia nuotaika.

Naujosios Kirsnos jaunimo užimtumo centro informacija