Projektas ,,Sumanaus kaimo link“

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG)  įgyvendina Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos srities ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“  projektą „Sumanaus kaimo link – Kėdainių, Lazdijų ir Radviliškio kaimo plėtros veikėjų partnerystė“, NR. 44TT-KK-21-1-00909-PR001.

Projekto koordinatorius - Kėdainių rajono vietos veiklos grupė, projekto partneriai: Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) ir vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“. Projektas bus įgyvendinamas Kėdainių r., Lazdijų r. ir Radviliškio r. VVG teritorijose. Paramos suma –  98 880,79 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-2023 m.

Projekto tikslas – sustiprinti Lazdijų, Kėdainių ir Radviliškio kaimo plėtros veikėjų partnerystę ir kompetencijas.

Projekto tikslinė grupė  – bendruomeninio ir socialinio verslo subjektai, smulkaus ir vidutinio verslo subjektai (verslo įmonės, ūkininkai, fiziniai asmenys, dirbantys su verslo liudijimu ar individualia veikla), vietos bendruomeninės organizacijos ir kiti kaimo plėtros veikėjai veiklą vykdantys Kėdainių r., Lazdijų r. ir Radviliškio r. VVG teritorijose.

Projekto rezultatai. Vyks 33 mokymai – (11 mokymų po 8 val. kiekvienoje VVG, kuriose dalyvaus po 15 dalyvių) vadybos, rinkodaros, socialinių inovacijų ir vietos identiteto suvokimo  ir internetinio marketingo temomis. Šių mokymų ciklo dėka bus sustiprinta bendruomeninio ir socialinio verslo  kompetencija, vietinis verslas taps konkurencingesnis verslo rinkoje. Visuose mokymuose bus atliekami namų darbai ir tai sudarys sąlygas teorines žinias pritaikyti praktikoje.

Bus organizuojmos dvi konferencijos (8 val. po 60 dalyvių). Projekto pradžioje bus pristatomi jau veikiantys verslai, veiks kontaktų mugė bei bus pristatyta projekto veiklos, projekto pabaigoje bus pristatyta sukurta virtuali bendradarbiavimo platforma, duomenų bazė bei pristatyti projekto rezultatai.

Keturi bendri dviejų dienų mokymai – kūrybinės dirbtuvės, kuriuose dalyvaus po 30 dalyvių. Šiose dirbtuvėse visų trijų VVG atstovai rengs praktines užduotis (verslo drobė, jėgų lauko diagramas, vietos ir regioninių produktų aprašymus. Vietos prekės/paslaugos reklamą, marketingo planus ir kt., rengs jų pristatymus, lygins su kito regiono analizės duomenis ir diskutuos apie sumanių kaimų vystymo idėjas, kuria galės vėliau realizuoti 2023-2027 metų strategijose.

Lazdijų r., Kėdainių r. ir Radviliškio r. VVG kaimo plėtros veikėjų duomenų bazė, kuri bus patalpinta virtualioje bendradarbiavimo platformoje. Ši duomenų bazė paskatins rajonų kaimo plėtros veikų partnerystę kuriant regioninius produktus ir paslaugas. Planuojama, kad ją sudarys ne mažiau 120 dalyvių.

Sukurta virtuali bendradarbiavimo platforma, kurioje bus ne tik pristatoma atlikta Lazdijų r., Radviliškio r. ir Kėdainių r.  kaimo plėtros veikėjų duomenų bazė, bet vyks diskusijos, konsultacijos, bus rengiamos virtualios mugės, renginiai bei pristatomos turizmo paslaugos.

Dešimt minučių video reklaminis filmas apie trijų VVG sumanaus kaimo gerųjų bendruomeninių/socialinių verslų pavyzdžių. Filmas bus naudojamas mugių, renginių metų bei platinamas socialinėse medijose bei sukurtoje virtualioje bendradarbiavimo platformoje.

Sukurta bendruomeninio verslo sertifikavimo sistema (parengtos sertifikavimo taisykles, sukurtas ženklas, parengta jo naudojimosi gidas bei atlikti Kėdainių r., Lazdijų r. ir Radviliškio r. VVG akreditacijos testai.

Partnerių darbiniai susitikimai:

Konferencijos:

2022-02-11 konferencija „Sumanaus kaimo link“ 

Mokymai:

2024-04-03 mokymai Socialinis verslas: Kaip pamatuoti socialinį poveikį

2024-03-28 mokymai „Verslo planavimas - raktas į verslo sėkmę“

2024-02-26 mokymai Verslo pradžiamokslis: Nuo idėjos iki sėkmingo verslo“

2022-11-23 mokymai "Inovacijų diegimas plėtojant bendruomeninį/socialinį bei smulkųjį ir vidutinį verslą kaimo vietovėse"

2022-10-26 mokymai ,,Socialinės inovacijos, užtikrinančios socialinių ir kitų paslaugų plėtrą kaimo vietovėse"

Kūrybinės dirbtuvės:

2024 m. vasario 28-29 d. Sumanaus kaimo kūrybinės dirbtuvės Kėdainių rajone

2023 m. birželio 9-10 d. Sumanaus kaimo kūrybinės dirbtuvės.