Nuo 2022 m. balandžio 1 d. keičiasi vietos projektų dokumentų teikimo tvarka

1

Nuo 2022 m. balandžio 1 d. keičiasi vietos projektų dokumentų teikimo tvarka nurodyta Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomeninių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo taisyklėse.

Nuo š.m. balandžio 1 dienos visi su projektu susiję dokumentai (paraiškos, mokėjimo prašymai, ataskaitos) priimti tik pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Dokumentus galima teikti el.paštu: info@dzukijosvvg.lt.

Klientų patogumui parengta atmintinė, kurią galima rasti čia.