Kvietimas į Dzūkijos VVG vietos projektų atrankos komiteto posėdį

1

Š. m. balandžio 6 d. 14.00 val. organizuojamas Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Vietos projektų paraiškų, gautų kvietimo Nr. 16 metu teikti vietos projektus pagal ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ ( projekto Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, veiklos sritis ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2. bei „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4. ir priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7, veiklos sritis ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2 atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymo.