Kvietimas į Dzūkijos VVG valdybos posėdį

1

Š. m. balandžio 6 d. 15.30 val. organizuojamas Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) valdybos posėdis.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonei „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, tvirtinimo.

2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonei ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, tvirtinimo.

3. Dėl Kvietimo teikti  vietos projektus Nr. 17 skelbimo tvirtinimo.

4. Informaciniai  klausimai.