Kvietimas į informacinį renginį

1

2022 m. balandžio 26 d. 14.00 val. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja nuotolinį informacinį renginį potencialiems  vietos projektų pareiškėjams, pagal paskelbto kvietimo Nr. 17 VPS priemones „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6ir ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.

Renginio metu aptarsime  šių priemonių finansavimo sąlygų aprašus ir vietos projektų paraiškų pildymą.

Renginys vyks naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Norintys dalyvauti prašome registruotis el.paštu: info@dzukijosvvg.lt  arba tel. 8607 93668 iki balandžio 25 d. 11.00 val.

Visiems užsiregistravusiems, viena diena prieš renginį, išsiųsime prisijungimo nuorodą.