Konkursas „SUMANI BENDRUOMENĖ – PAŽANGUS KAIMAS“

1

Nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki 2022 m. gegužės 30 d. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga kviečia kaimo bendruomenes, kitas kaime veikiančias NVO ar pelno nesiekiančias organizacijas, o taip pat vietos veiklos grupes dalyvauti LEADER programos projektų konkurse „SUMANI BENDRUOMENĖ – PAŽANGUS KAIMAS“ (toliau – Konkursas).

Pagrindinis konkurso tikslas – atrinkti geriausius, sėkmingiausius, inovatyviausius, originaliausius bei socialiai atsakingiausius kaimo bendruomeninių organizacijų, kitų kaime veikiančių nevyriausybinių ar pelno nesiekiančių organizacijų įgyvendintus 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės LEADER projektus.

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

PARAIŠKOS FORMA

Užpildytą paraišką prašome siųsti el. paštu lkbsajunga@gmail.com, kuriuo taip pat teikiama ir papildoma informacija. Turint klausimų galite kreiptis ir telefonu: 8 610 64152

Konkursas organizuojamas įgyvendinant projektą „Bendruomenių vaidmuo ir patirtys įgyvendinant KPP“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.