Skirta parama vietos projektams įgyvendinti

1

Š. m. liepos mėnesį įvyko NMA projektų paramai gauti atrankos komitetų posėdžiai, kuriuose buvo patvirtintas paramos skyrimas 13 vietos projektų. Bendra patvirtintų vietos projektų paramos suma yra  274 748,00 Eur. Pagal šias priemones skirta parama vietos projektams:

Viretos projektai patvirtinti pagal šias priemones:

1. VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2. – dviems vietos projektams skirta parama, paramos suma 74 132,00 Eur.;

2. VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos sritį ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4. – vienam vietos projektui skirta parama, paramos suma 73 378,00 Eur;

3. VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sritį  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2 – vienam vietos projektui skirta parama, paramos suma 36 564,00 Eur;

4. VPS priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6  – aštuoniems vietos projektams skirta parama, paramos suma 71 278,00 Eur;

5. VPS priemonę ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 – vienam vietos projektui skirta parama, paramos suma 19 396,00 Eur.