Lazdijų rajono kaimo bendruomenių atstovai vyksta į Panevėžio rajoną

1

Gruodžio 3 d.  Panevėžio rajono vietos veiklos grupė drauge su bendruomenėmis ir vietos projektų vykdytojais kviečia Dzūkijos VVG ir Lazdijų r. bendruomenių atstovus į teritorinio bendradarbiavimo projekto „Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas“ partnerių susitikimą Panevėžio rajone.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas.

Šiame projekte dalyvauja Kapčiamiesčio, N. Kirsnos, Metelių „Tarp Dusios ir Metelio“, Žagarių, Kučiūnų, Seirijų, Veisiejų seniūnijos, ir Krosnos miestelio bendruomenės. Jos kuria savo bendruomeninės organizacijos strategijas.