Pagal VPS priemonę Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse LEADER-19.2-SAVA-3 įgyvendinti projektai